Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JULITA ŁYŹNIAK"

OPTYMALIZACJA PROCESU TŁOCZENIA ELEMENTU OWIEWKI Z TYTANU GRADE 2


  Tłoczenie blach ze stopów tytanu jest bardziej wymagającym procesem aniżeli tłoczenie blach stalowych. Projektowanie tego typu procesu wymaga uwzględnienia specyficznych właściwości tytanu, zwłaszcza skłonności do dużych odkształceń powrotnych i niekorzystnych właściwości tribologicznych. Istotną rolę odgrywa właściwy dobór parametrów technologicznych. W pracy analizowano element owiewki wykonanej z czystego tytanu technicznego Grade 2. W celu określenia parametrów procesu przeprowadzono obliczenia numeryczne. Analizę numeryczną wykonano przy użyciu programu PAM‐STAMP 2G wykorzystującego Metodę Elementów Skończonych (MES). Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń numerycznych określono kształt wyjściowy materiału blachy oraz parametry procesu tłoczenia. W artykule podano wyniki badań właściwości mechanicznych i technologicznych tytanu Grade 2, m.in. wykładnik umocnienia, współczynniki anizotropii właściwości plastycznych blachy. W oparciu o wyznaczone eksperymentalnie właściwości materiałowe przeprowadzono symulację numeryczną procesu kształtowania elementu. Na bazie przyjętej geometrii narzędzia do tłoczenia realizowano symulacje numeryczne optymalizując kształt materiału wyjściowego blachy (wykrojki). Dla optymalnego wariantu tłoczenia pokazano rozkład odkształceń plastycznych, wykres odkształceń granicznych oraz wielkość sprężynowania powrotnego po procesie kształtowania. Analizowano również wpływ tarcia na przebieg procesu tłoczenia i ostateczny kształt wytłoczki. Słowa kluczowe: tłoczenie, blacha tytanowa, symulacja numeryczna, sprężynowanie powrotne OPTIMIZATION OF THE STAMPING PROCESS OF A DEFLECTOR ELEMENT MADE OF TITANIUM GRADE 2 Sheet‐titanium forming is a more demanding process than typical sheet‐steel forming. Design of such a process requires consideration of the specific titanium properties, especially the tendency to large spring‐back and unfavourable tribological properties. A proper selection of t[...]

 Strona 1