Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Matej MLAKAR"

Impact of Pole Pair Number on the Efficiency of an Induction Generator for a Mini Hydro Power Plant

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to analyse the impact of pole pair number on the efficiency of an induction generator designed for a mini hydro power plant. Six induction generators with different number of poles were designed: 2, 3, 6, 10 and 14. The basic point of this study is Kaplan turbine, which considering its rotational speed can be directly connected to a 14-pole induction generator. All other induction generators need a speed reducer for appropriate operation with Kaplan turbine, but speed reduction decreases the efficiency of mechanical energy conversion into electrical energy. Consequently this paper presents the efficiencies of induction generators and the summary efficiencies of an induction generator and a speed reducer. At the design phase of the aforementioned induction generators the realization possibility of the prototypes was taken into account, including the mass of active components and used materials. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej. W badaniach wzięto pod uwagę 6 zaprojektowanych maszyn (2, 3, 6, 10 i 14 biegunów) połączonych z turbiną Kaplana. Do wszystkich, oprócz 14- biegunowej wykorzystano reduktor, który również został uwzględniony w analizie. (Wpływ ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej). Keywords: hydro power plant, induction generator, analytical calculation, efficiency Słowa kluczowe: elektrownia wodna, generator asynchroniczny, obliczenia analityczne, sprawność. Introduction Mini hydro power plants are used for producing hydroelectric power on a scale appropriate for serving a small community or a small industrial plant. The definition of a mini hydro power plant varies, but a generating electrical power of up to 1000 kilowatts (kW) is generally taken as the upper limit of what can be termed mini hydro. A subclass of mini hydro power plants are micro hydro[...]

 Strona 1