Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ilona Patlewicz"

XII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE- "Kluczowe dane referencyjne z perspektywy krajowej i europejskiej" DOI:

Czytaj za darmo! »

13-14 czerwca br. w Krakowie odbyło się już XII Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Podobnie jak w roku poprzednim spotkanie odbyło się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie. Niezmiennym pozostał też skład organizatorów - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Małopolski Urząd Wojewódzki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Krakowie. Ogólny charakter Sympozjum był niejako kontynuacją tematyki XI Spotkań z INSPIRE, tj. rejestrów geodezyjnych. Frekwencja i aktywność uczestników świadczy jednak o tym, że temat ten dla ówczesnej geodezji i tworzących się obecnie nowych zbiorów danych przestrzennych jest bardzo ważny. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Maciej Antosiewicz - p.o. Geodety Województwa Ma[...]

 Strona 1