Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ TELESZEWSKI"

Wyznaczanie strumienia powietrza przepływającego przez okno DOI:10.15199/9.2018.6.4

Czytaj za darmo! »

Straty ciepła związane z przenikaniem i wentylacją w budynkach jednorodzinnych generowane przez nieszczelne okna wynoszą od 15% do 25%, zaś w budynkach wielopiętrowych nawet do 45%. Szczelne okna o dobrej jakości, to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na energooszczędność budynku. Ze względu na istotne różnice konstrukcyjne, wynikające z przeznaczenia, nawet najlepiej wykonane okna mają dużo większe współczynniki przenikania ciepła niż ściany. Ma to odzwierciedlenie w obecnych normach, gdyż okna nie mogą mieć współczynnika przenikania U powyżej 1,30 W/(m2·K), podczas gdy współczynnik przenikania ciepła przez ściany wynosi 0,25 W/(m2·K). Tak więc straty ciepła przez przenikanie przez okna są ponad pięciokrotnie większe niż o takiej samej powierzchni. Nie ma też możliwości 234 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) docieplenia okna, bez utraty jego walorów użytkowych (tak, jak można to wykonać w przypadku ścian i dachów, za pomocą izolacja cieplnej) [3]. Kompromisem może być stosowanie rolet w okresie nocnym. Adamczewski [1] oraz Węglarz i Tworek [13] badali wpływ rolet zewnętrznych na ograniczenie strat ciepła. Zaprezentowali szacowanie zysków ciepła metodą termowizyjną. Badane okna nie były jednak oknami nowej generacji i ich montaż pozostawiał wiele do życzenia. Zasłaniając rolety na 12 godzin dziennie w okresie zimowym zaoszczędzono 10% do 13% ciepła zmniejszając straty przez przenikanie, co w analizowanym przypadku obniżyło koszty ogrzewania od 3% do 4,3%. Oleśkowicz-Popiel i Sobczak [9] analizowali wpływ żaluzji na straty ciepła przez okna. Doszli oni do wniosku, że straty ciepła przez centralną część okna można znacznie zmniejszyć przez zastosowanie żaluzji w okresach nocnych. W całym sezonie grzewczym zmniejszenie strat ciepła o ok. 33% osiągnięto przez zastosowanie żaluzji wewnętrznych. Natomiast stosując żaluzje zewnętrzne zmniejszono straty ciepła o ok. 45%. Yao i in. [14] b[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw Zawartość witaminy C i E DOI:10.15199/9.2015.4.6


  Przedstawiono wyniki badań zawartości witaminy C i E w jabłkach i marchwi, w funkcji czasu przechowywania produktów w chłodni, w okresie 6 miesięcy. Analizy wykonano po zbiorze, po 7. dniach oraz 1, 3 i 6. miesiącach przechowywania produktów. Prezentowane rezultaty badań zawartości witamin C i E w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia dwutlenku węgla i tlenu na zawartość witaminy C i E w produktach.1. Wstęp Skład i parametry powietrza w chłodni mają zasadniczy wpływ na jakościowe i ilościowe wskaźniki przechowywanych warzyw i owoców. Do podstawowych wskaźników ilościowych, należy zawartość witamin, kwasów, cukrów, soku, a także ich masa. Natomiast do wskaźników jakościowych, zalicza się wygląd, zapach, smak i jędrność. Niewłaściwy mikroklimat chłodni skraca czas przechowywania, wpływa negatywnie na wskaźniki jakościowe i ilościowe. Ponadto, może być również przyczyną powstawania uszkodzeń owoców i warzyw. Główne czynniki, które mają wpływ na dynamikę procesów fizjologicznych, które zachodzą w owocach i warzywach, to: temperatura powietrza w chłodni, zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu oraz jego wilgotność. Optymalne parametry powietrza w chłodni, dla różnych odmian owoców i warzyw, zostały przedstawione w wielu pracach [1, 2]. Podstawowymi składnikami owoców i warzyw są witaminy, których zawartość zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych. W artykule opisano wyniki pomiarów zawartości witaminy C i E. Witamina C odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu i ma ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka. Główne skutki niedobór witaminy C, to [3]: szkorbut, uszkodzenia naczyń krwionośnych i samoistne krwawienia, bolesność stawów i mięśni, patologiczne złamania, osłabienie organizmu, zapalny przerost dziąseł, chwianie się i wypadanie zębów, wtórne infekcje, słabe gojenie ran i tr[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w chłodni na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw Zawartość cukrów i dwutlenku węgla DOI:10.15199/9.2015.6.6


  W artykule zaprezentowane są wyniki badań dotyczące zawartości cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi w funkcji czasu przechowywanych produktów w chłodni modyfikowanej przez 6 miesięcy. Prezentowane rezultaty badań nad zawartością cukrów i dwutlenku węgla w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia procentowego dwutlenku węgla i tlenu na zawartość cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi.1. Wstęp Obecnie wzrasta świadomość społeczeństwa na temat zdrowego odżywiania, czyli zastąpienia produktów wysoko przetworzonych produktami surowymi, którymi są owoce i warzywa. Po to, aby owoce i warzywa były dostępne przez cały rok muszą być odpowiednio przechowywane. Mikroklimat chłodni wpływa na skład chemiczny przechowywanych owoców i warzyw. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że przechowywanie owoców i warzyw najczęściej wiąże się ze zmianą jakościowych (wygląd, zapach, smak i jędrność), jak i ilościowych (zawartość witamin, kwasów, cukrów, soku, masa) właściwości przechowywanych produktów. Obecnie prowadzone są intensywne badania sposobu przechowywania owoców i warzyw przy zachowaniu ich optymalnych wskaźników jakościowych i ilościowych. Główne parametry mikroklimatu, które mają wpływ na przechowywane owoce i warzywa, to temperatura powietrza w chłodni, zawartość tlenu i dwutlenku węgla, a także wilgotność. Badania parametrów powietrza w chłodni przy różnych odmianach owoców i warzyw zostały przedstawione w wielu pracach naukowych [1, 2]. Podstawowym składnikiem owoców i warzyw jest cukier [3], natomiast w produktach wysoko przetworzonych jest on najczęściej zastępowany przez słodziki syntetyczne (np. acesulfam K, aspartam) lub słodziki półsyntetyczne (np. mannitol, sorbitol, ksylitol), których wpływ na organizm ludzki nie jest do końca poznany [4, 5]. Ze względu na wielkość i strukturę cząsteczek[...]

 Strona 1