Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ DĄBEK"

Otrzymywanie tetrasiarczku dipentametylenotiuramu - przyspieszacza procesu wulkanizacji z grupy tiuramów

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wykonanych badań opracowano sposób otrzymywania tetrasiarczku dipentametylenotiuramu (TDT) o właściwościach użytkowych odpowiadających właściwościom produktów handlowych Tetrone A i Robac P-25, które są stosowane jako środki pomocnicze w przemyśle gumowym. Przebieg syntezy sprawdzono w skali ćwierćtechnicznej, a otrzymany produkt uzyskał pozytywną ocenę In[...]

Badania nad otrzymywaniem wielosiarczków nieorganicznych mających zastosowanie w przemyśle

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze określono sposoby otrzymywania wielosiarczków nieorganicznych i możliwości ich zastosowania. Wykonano laboratoryjne próby wytwarzania wielosiarczków sodu i potasu. Wyniki badań tych produktów wskazują na celowość powiększenia skali procesu. Na podstawie rezultatów prób oczyszczania technicznego siarczku sodu (półproduktu) uruchomiono produkcję sia[...]

 Strona 1