Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROMUALD KOZAK"

Przegląd badań dotyczących statyki i kinetyki procesu syntezy mocznika DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono doświadczalne i teoretyczne prace wykonane w Instytucie Nawozów Sztucznych i na Politechnice Śląskiej, dotyczące fizykochemicznych podstaw procesu syntezy mocznika, takich jak: równowaga chemiczna i fazowa, kinetyka procesu syntezy i hydrolizy mocznika oraz równowaga ciecz-para w warunkach niestacjonarnych układu mocznikowego. Mocznik jest jednym z podstawowych nawozów azotowych. W ostatnich latach wprowadzono do przemysłu wiele nowych technologii, a istniejące procesy poddano istotnym modernizacjom1*. Stosowane obecnie w Polsce technologie produkcji mocznika są oparte na procesie В Toyo Koatsu (Kędzierzyn, Puławy) oraz na procesie Stamicarbon (Police). W Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach na początku lat siedemdziesiątych zorganizowano zaplecze naukowe i projektowe w celu prowadzenia wszechstronnych prac nad unowocześnianiem wymienionych technologii, które znacznie odbiegają od światowego poziomu. Wstępna analiza danych zawartych w literaturze, dotyczących statyki i kinetyki procesu syntezy mocznika, wykazała ich małą przydatność do prac projektowych, a także do oceny funkcjonowania instalacji prze- Prof. dr hab. inż. Józef SZARAWARA w roku 1950 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem Zakładu Technologii Nieorganicznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. Specjalność chemiczna, kinetyka procesów chemicznych, inżynieria reaktorowa. termodynamika Doc. dr hab. inż. Jerzy PIOTROWSKI w roku 1970 ukończył W[...]

 Strona 1