Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW KOZIOŁ"

Modelowanie procesu pirolizy freonu 22 w przepływowym reaktorze rurowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przybliżone metody wyznaczania rozkładu temperatury i profilu stopnia przemiany w reaktorze rurowym, w którym przebiega odwracalna endotermiczna reakcja chemiczna o nie znanej kinetyce. Zaproponowane metody opierają się na założeniu, że w reaktorze - z wyjątkiem określonego otoczenia wlotu - ustala się stan równowagi chemicznej, tzn. stopień przemiany składnika odniesienia zależy wyłącznie od temperatury i jest równy równowagowemu stopniowi przemiany a ~ a* (T). Zaprezentowane metody można stosować (w wypadku braku wiarygodnych danych kinetycznych) do modelowania reaktora rurowego, w którym przebiega bardzo szybka reakcja chemiczna. W pracy wykorzystano je do projektowania reaktora rurowego, w którym prowadzi się proces pirolizy difluorochlor orne tanu (freonu 22). Aby poprawnie zaprojektować reaktor chemiczny, należy znać szybkości zachodzących w nim procesów. Gdy dane te nie są znane, obliczenia z konieczności mają charakter przybliżony i najczęściej opierają się na założeniu, że w rozważanym aparacie jest osiągany stan równowagi chemicznej. Takie założenie można przyjąć, gdy reakcje zachodzące w reaktorze są szybkie lub gdy czas ich prowadzenia jest odpowiednio długi. Zdarza się również, że szybkość reakcji jest tak duża, iż stan równowagi osiąga się w bardzo k ró tkim czasie. Przykładem takiej reakcji jest proces pirolizy difluorochlorometonu (freonu 22) do tetrafluoroetylenu (CFE). Szybkość tego procesu (w warunkach jego prowadzenia) jest bardzo duża. Można przyjąć, że już dla czasu kontaktu reagentów równego 0,2 s jest osiągany stan równowagi chemicznej1»2). Potwierdzeniem takiego przebiegu reakcji są wymagania dotyczące parametrów technologicznych tego procesu: w bardzo krótkim czasie (czas kontaktu ok. 0,5 s lub krótszy) należy dostarczyć dużych ilości ciepła, niezbędnych do przeprowadzenia endotermicznej reakcji pirolizy z wymaganą wydajnością. W niniejszej pracy przedstawiono metod[...]

 Strona 1