Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł CZAPSKI"

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych lotniczych i satelitarnych przez zespół badawczy Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa DOI:10.15199/50.2016.3.1


  W artykule przedstawione zostały główne obszary pracy Zakładu Teledetekcji, zaprezentowano wstępne wyniki prowadzonych prac. Scharakteryzowano różne systemy akwizycji danych, sposób ich późniejszego przetworzenia oraz potencjał interpretacyjny opracowań. Interdyscyplinarny zespół badawczy realizuje szeroki wachlarz prac obejmujących m.in. zagadnienia związane z teledetekcją, fotogrametrią, tworzeniem i zarządzaniem Systemami Informacji Przestrzennej, elektroniką, optoelektroniką, nawigacją satelitarną, łącznością radiową, geologią, a nawet badaniami kosmosu oraz hybrydowymi źródłami energii. W publikacji przedstawiono również strukturę organizacyjną tworzonego od 2014 roku Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ). Jest to jedno z najnowocześniejszych w Polsce centrum obliczeniowych, dedykowanych do przetwarzania, archiwizowania i udostępniania geodanych. W ramach COMOZ wypracowana została procedura realizacji misji fotolotniczych, kluczowe dla powodzenia zadania parametry lotu przesyłane są do Centrum w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Zdjęcia i dane telemetryczne przechowywane są w dedykowanej bazie danych, dostęp do nich jest możliwy dzięki specjalnie zaprojektowanemu interfejsowi użytkownika. Mnogość wykorzystywanych w pracy Zakładu teledetekcji danych sprawia, że produkty wynikowe mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Słowa kluczowe: teledetekcja, fotogrametria, przetwarzanie zdjęć, zdjęcia wielospektralne, zdalnie sterowane platformy, COMOZ, instytut lotnictwa In this article the main areas of Remote Sensing activities and preliminary results of the work are presented. Many data acquisition systems along with their future processing capabilities were described and potential for further elaboration was indicated. Interdisciplinary research team is involved in wide range of projects from remote sensing, photogrammetry, creating and management of Geographical Information Systems, electronics and optoelectronic[...]

 Strona 1