Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR TARGAŃSKI"

Odzysk ciepła z układu chłodniczego.Wybrane aspekty

Czytaj za darmo! »

Zadaniem urządzenia chłodniczego jest odbieranie ciepła ze środowiska chłodzonego. Zużywając energię napędową, urządzenie przekazuje to ciepło najczęściej do otoczenia, gdzie zostaje ono rozproszone. Istnieją jednak możliwości użytecznego zagospodarowania tego ciepła odpadowego. Mówi się wtedy o odzysku ciepła z instalacji chłodniczej. Może ono posłużyć na przykład do ogrzewania wody technologicznej lub użytkowej, do wstępnego podgrzewania nośnika ciepła w kładzie grzewczym lub do zabezpieczenia posadzek komór mroźniczych przed ich wysadzaniem przez zamrożoną w glebie wodę. W przypadku parowego obiegu chłodniczego, wymiennikiem górnego źródła ciepła jest skraplacz. Sprężony czynnik chłodniczy ulega w nim początkowo ochłodzeniu od temperatury tłoczenia (sięgającej od kilku[...]

Odzysk ciepła z instalacji chłodniczych w przemyśle owocowo-warzywnym


  W zakładach przemysłu spożywczego, np. w zakładach przetwórstwa owoców i warzyw, istnieje duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę technologiczną lub parę, zarówno do obróbki surowca w poszczególnych operacjach (blanszowanie, rozparzanie, pasteryzacja itp.), jak i do mycia urządzeń i pomieszczeń po procesie produkcji. Przykładowo szacuje się, że do produkcji tony dżemów i kompotów zużywa się kilkaset kilogramów pary wodnej, a wytworzenie koncentratów i zagęszczonych soków pochłania nawet kilka tysięcy ton pary na tonę produktu [4]. Tymczasem oprócz wody lub pary technologicznej istnieje też zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową do zaspokojenia higienicznych potrzeb personelu. W zakładach niepodłączonych do sieci ciepłowniczej dochodzi jeszcze obowiązek przygotowania ciepłej wody (lub pary) dla układu ogrzewania budynków. We wszystkich tych przypadkach za podgrzanie wody do odpowiedniej temperatury odpowiadają układy grzewcze wyposażone w różnego rodzaju kotły. Zasadniczym kosztem eksploatacyjnym tych urządzeń są opłaty za zużywane na bieżąco paliwo. Zapotrzebowanie na węgiel w przetwórstwie owoców i warzyw szacuje się średnio na 200 do 300 kg/t produktu, a szczyt zużycia przypada na przełom jesieni i zimy, gdy w okresie intensywnej produkcji powstaje potrzeba ogrzewania budynków [4]. Z drugiej strony, w większości zakładów przemysłu spożywczego pracują instalacje chłodnicze. Ich zadaniem jest dostarczanie "zimna" na potrzeby procesu technologicznego lub obsługa komór chłodniczych, w których przechowuje się surowiec bądź gotowe produkty. Ubocznym efektem pracy urządzeń chłodniczych jest oddawanie ciepła odpadowego do otoczenia - aby instalacja chłodnicza działała poprawnie, należy odpowiednio intensywnie chłodzić jej skraplacz. Ciepło to zwykle przejmowane jest przez powietrze zewnętrzne i tracone (rys. 1 A). Istnieje jednak możliwość wykorzystania powstałego w ten sposób ciepła odpadowego do celów grzewczych, czyli odzysku ciepła[...]

 Strona 1