Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Szyszko"

Konferencja techniczna w Legnicy „Zmiany procesu koordynacji w nowelizowanym prawie geodezyjnym” 15–16 października 2009 r.

Czytaj za darmo! »

To już IV-ta konferencja techniczna, która odbyła się w Legnicy. W bieżącym roku 2010 odbędzie się V-ta konferencja techniczna. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób z całego kraju, głównie zajmujących się koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wnioski zgłoszone w trakcie Konferencji w Legnicy przekazano Głównemu Geodecie Kraju licząc, iż mogą być one wykorzystane w procesach legislacyjnych poświęconych poszukiwaniom nowych rozwiązań prawnych związanych z tą problematyką. Uczestnicy obrad uważali, że nowe rozwiązania prawne powinny być ujmowane w bardzo szerokim i merytorycznym wymiarze, zawierając także sprawy opracowania mapy zasadniczej i gesut. Często podkreślano, że w tym kontekście powinny znaleźć się również przepisy dotyczące koordynacji. W tr[...]

 Strona 1