Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magda Słowik"

Semitransparentne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z przeszkleniem jako element wspomagający zrównoważone budynki biurowe DOI:10.15199/33.2019.01.08


  Wartykule przedstawiono rozwiązania pozwalające na wykorzystanie ogniw STPVzamontowanych na przeszklonych powierzchniach budynków biurowych do produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu wzrokowego z otoczeniemoraz dostępności naturalnego oświetlenia. Omówiono aspekty środowiskowe takiego rozwiązania, jego wpływ na komfort termiczny iwizualnywewnętrzach oraz wskazówki projektowe. Sektor budownictwa jest zobligowany do wprowadzania i promowania rozwiązań wpisujących się w ideę zrównoważonego budownictwa, ze względu na istotny udział w gospodarce światowej. Mazurek-Wierzbicka w [9] pokazuje, że budownictwo w Unii Europejskiej odpowiada za wytworzenie blisko 10% PKB i zatrudnienie ok. 7% obywateli, a ponadto przyczynia się do finalnego zużycia ok. 42% energii, zagospodarowania ok. 50%pozyskiwanych zasobów naturalnych oraz odpowiada za ok. 35% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wwymiarze ekonomicznym, głównym celem budownictwa zrównoważonego jest, jak wskazano w [9], ograniczenie zapotrzebowania na energię imateriały, które prowadzi do redukcji kosztów inwestycji. Wymiar ekologiczny związany jest z oddziaływaniem obiektu w całymcyklu jego życia na środowisko naturalne. Natomiast analiza dokonywana pod kątem wymiaru społecznego jest ukierunkowana na zapewnienie komfortu funkcjonowania użytkownikom obiektów oraz dbałość o ich zdrowie i bezpieczeństwo [13]. Jak wskazano w [13], ze względu na konieczność zapewnienia efektywnego wykorzystania ogniw STPVzintegrowanych z przeszkleniem, należy maksymalnie wyeksponować fasadę południową obiektu i ograniczyć głębokość pomieszczenia w celu zapewnienia dostępu światła dziennego i jego przenikania na obrzeża pomieszczenia. Izolacyjność termiczna oraz zdolność przepuszczania promieniowania słonecznego takiej fasady powinny być dobrane na etapie projektowania w wyniku optymalizacji zysków energetycznych z uwzględnieniem pozostałych istotn[...]

 Strona 1