Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA JANICKA"

Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla pracowników firmy Makro Cash and Carry Polska S.A.

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 28 lutego 2006 r. rozpoczęło realizację projektu "Doskonalenie umiejętności, kwalifikacji i wiedzy pracowników firmy makro — szkolenia ogólne", dofinansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 schemat "a". Przedmiotowy projekt ma charakter ogólnokrajowy. Z[...]

SITSpoż. z sukcesem wykorzystuje fundusze unijne

Czytaj za darmo! »

Jak pisaliśmy na łamach "Przeglądu" przed dwoma laty, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) wygrało konkurs w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki schemat a (Europejski Fundusz Społeczny) i zdobyło środki unijne na realizację projektów zamkniętych.W związk[...]

Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z surowców odpadowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania glikolizatów z odpadowych wyrobów wykonanych z lanych elastomerów uretanowych oraz wyniki prób wykorzystania tych glikolizatów jako monomerów w syntezie poliuretanów. Glikolizaty uzyskiwano w reakcji glikolu etylenowego z rozdrobnionym materiałem pochodzącym z wycofanych z eksploatacji listew poliuretanowych. Stosunek masowy odpadowego elastomeru uretanow[...]

 Strona 1