Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika Długosz"

Techniki obrazowania medycznego na przykładzie USG

Czytaj za darmo! »

737 * Politechnika Wrocławska (absolwentka), ** Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wrocławska, *** Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (student), e-mail: kamilduzinski@wp.pl Monika Długosz*, Tomasz Długosz**, Kamil Duziński*** Techniki obrazowania medycznego na przykładzie USG Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne przez ostatnie lata stał się czasopismem interdyscyplinarnym. Na jego łamach poruszano nie tylko tematykę telekomunikacji, ale także różnych jej zastosowań, np. w rozwoju polskiej wsi [1] [2] czy w badaniach typowo medycznych [3]. Prezentowano także zagadnienia dotyczące pomiarów pola elektromagnetycznego w celach ochrony środowiska elektromagnetycznego i zapewnienia odpowiednich warunków pracy [4] [5] [6]. W ramach tego artykułu autorzy przedstawiają kolejne interdyscyplinarne zagadnienie, jakim jest ultrasonografia (USG), która obecnie stanowi jedną z podstawowych metod obrazowania wykorzystywanych w medycynie. Ultrasonograf nie jest nowym urządzeniem, jednakże dopiero we współczesnych nam czasach przeżywa swoją świetność. Wykorzystywany jest powszechnie w rozmaitych gałęziach medycyny, weterynarii czy też do pomiarów przyżyciowych zwierząt, które mają charakteryzować ich użytkowość. Mimo iż pierwsze doświadczenia z wykorzystaniem ultrasonografii w medycynie sięgają okresu tuż po II wojnie światowej, to jednak dopiero w latach 60. i 70. aparaty ultrasonograficzne zostały wprowadzone do powszechnego użytku. Dużą zaletą ultrasonografii jest nieinwazyjność, powtarzalność, a także brak szkodliwych działań ubocznych. Zastosowanie nowoczesnych głowic w połączeniu z elektronicznym przetwarzaniem danych umożliwia uzyskiwanie precyzyjnych obrazów badanych struktur i ich ocenę w czasie rzeczywistym [7]. Rozwój techniki zwiększa funkcjonalność tych urządzeń oraz poszerza ich potencjalne zastosowania, od medycyny do np. weterynarii. Tutaj po raz pierwszy ultrasonogra[...]

 Strona 1