Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA KRAWCZYK"

Konwektor - zapomniany typ grzejnika


  Grzejniki konwektorowe mimo swoich wielu zalet ustępują powszechności zastosowania innym typom grzejników. W porównaniu ze stalowymi grzejnikami płytowymi o podobnych mocach cieplnych, ich pojemność wodna jest jeszcze mniejsza, są lżejsze, a więc i tańsze. W niniejszym artykule zaprezentowano rezultaty badań prototypu grzejnika konwektorowego produkcji jednej z lokalnych firm województwa podlaskiego.PODSTAWĄ klasyfikacji grzejników (rys. 1) jest najczęściej sposób przekazywania ciepła do otoczenia, istotna jest również konstrukcja oraz materiał, z którego zostały one wykonane. Temperatura powierzchni grzejnika wpływa w istotny sposób na warunki higieniczne. W przypadku grzejników konwekcyjnych oraz taśm i płyt promieniujących za maksymalną temperaturę powierzchni grzejnika uważa się 70 oC. Po przekroczeniu tej wartości pył pochodzenia organicznego, zawarty w powietrzu omywającym grzejnik i osiadający na jego powierzchni, ulega rozkładowi (sucha destylacją). Wskazane jest, aby powierzchnia grzejnika była możliwie gładka i łatwo dostępna, co umożliwi utrzymanie go w czystości. Wymaganie to jest mniej istotne, gdy powietrze przepływa wzdłuż powierzchni grzejnika z dużą prędkością, ograniczając czas kontaktu pyłu z powierzchnią grzejnika i osadzanie się pyłu na tej powierzchni. Dotyczy to konwektorów, ale i w tym wypadku zalecane jest, aby płyty stanowiące ich obudowę były łatwe do demontażu. Za obniżeniem temperatury grzejnika przemawia również fakt, że wysokiej temperaturze powierzchni towarzyszy wzrost zawartości jonów dodatnich w powietrzu oraz zmniejszenie zawartości jonów ujemnych, co źle wpływa na samopoczucie człowieka. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika Powierzchnię ogrzewalną [1] grzejnika można obliczyć ze wzoru: F = t g tKε Q   , m2 (1) gdzie: Qg - obliczeniowa moc cieplna grzejnika, W, Δt - średnia arytmetyczna różnica temperatury, K, K - współczynnik przenikania ciepła grzejnika, W/(m2·K)[...]

Badanie strat ciepła przewodów solarnych i ich weryfikacja DOI:10.15199/9.2015.8.5


  Projektowanie instalacji solarnej wymaga uwzględnienia wielu czynników, które mogą wpłynąć na sprawność pozyskania energii słonecznej i jej konwersji w ciepło. Odbiorniki ciepła osiągnęły już wysoką wydajność energetyczną, stąd poszukuje się możliwych do realizacji usprawnień w innych obszarach, na przykład obniżając straty ciepła przewodów i zbiorników akumulujących ciepło w instalacji. Do oceny strat ciepła przez przewody, w typowych warunkach pracy instalacji, stosuje się jednostkowe wskaźniki strat ciepła [5], co niejednokrotnie budzi wątpliwości [6]. Najczęściej jednak straty ciepła przewodów są pomijane, co uniemożliwia pełną ocenę efektywności energetycznej instalacji wspomaganej kolektorami słonecznymi. W artykule zaprezentowano wyniki badań na stanowisku kolektora wodnego, które posłużyły do weryfikacji modelu matematycznego uwzględniającego straty ciepła w całym systemie solarnym pracującym na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.1. Wprowadzenie Technologie słonecznej energetyki cieplnej są powszechnie stosowane w małej i średniej skali w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, użyteczności publicznej, szpitalach czy biurowcach. Są to głównie systemy podgrzewania ciepłej wody użytkowej wspomagane kolektorami słonecznymi. Ilość pozyskanej energii promieniowania słonecznego przekazanej do OGRZEWNICTWO odbiorcy, w zależności od wydajności zaprojektowanego systemu, pokrywa 35÷50% zapotrzebowania na ciepło do podgrzania c.w.u. Rozwój słonecznej energetyki cieplnej w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny dzięki korzyściom ekonomicznym z zastosowania odnawialnych źródeł energii i przede wszystkim dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na rysunku 1 przedstawiono efekty wdrażania programu wspierania rozproszonych odnawialnych źródeł energii, którego realizacja została zakończona w 2014 roku. NFOŚiGW zarezerwował 450 mln zł na wypłaty dotacji do umów kred[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw Zawartość witaminy C i E DOI:10.15199/9.2015.4.6


  Przedstawiono wyniki badań zawartości witaminy C i E w jabłkach i marchwi, w funkcji czasu przechowywania produktów w chłodni, w okresie 6 miesięcy. Analizy wykonano po zbiorze, po 7. dniach oraz 1, 3 i 6. miesiącach przechowywania produktów. Prezentowane rezultaty badań zawartości witamin C i E w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia dwutlenku węgla i tlenu na zawartość witaminy C i E w produktach.1. Wstęp Skład i parametry powietrza w chłodni mają zasadniczy wpływ na jakościowe i ilościowe wskaźniki przechowywanych warzyw i owoców. Do podstawowych wskaźników ilościowych, należy zawartość witamin, kwasów, cukrów, soku, a także ich masa. Natomiast do wskaźników jakościowych, zalicza się wygląd, zapach, smak i jędrność. Niewłaściwy mikroklimat chłodni skraca czas przechowywania, wpływa negatywnie na wskaźniki jakościowe i ilościowe. Ponadto, może być również przyczyną powstawania uszkodzeń owoców i warzyw. Główne czynniki, które mają wpływ na dynamikę procesów fizjologicznych, które zachodzą w owocach i warzywach, to: temperatura powietrza w chłodni, zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu oraz jego wilgotność. Optymalne parametry powietrza w chłodni, dla różnych odmian owoców i warzyw, zostały przedstawione w wielu pracach [1, 2]. Podstawowymi składnikami owoców i warzyw są witaminy, których zawartość zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych. W artykule opisano wyniki pomiarów zawartości witaminy C i E. Witamina C odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu i ma ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka. Główne skutki niedobór witaminy C, to [3]: szkorbut, uszkodzenia naczyń krwionośnych i samoistne krwawienia, bolesność stawów i mięśni, patologiczne złamania, osłabienie organizmu, zapalny przerost dziąseł, chwianie się i wypadanie zębów, wtórne infekcje, słabe gojenie ran i tr[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w chłodni na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw Zawartość cukrów i dwutlenku węgla DOI:10.15199/9.2015.6.6


  W artykule zaprezentowane są wyniki badań dotyczące zawartości cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi w funkcji czasu przechowywanych produktów w chłodni modyfikowanej przez 6 miesięcy. Prezentowane rezultaty badań nad zawartością cukrów i dwutlenku węgla w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia procentowego dwutlenku węgla i tlenu na zawartość cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi.1. Wstęp Obecnie wzrasta świadomość społeczeństwa na temat zdrowego odżywiania, czyli zastąpienia produktów wysoko przetworzonych produktami surowymi, którymi są owoce i warzywa. Po to, aby owoce i warzywa były dostępne przez cały rok muszą być odpowiednio przechowywane. Mikroklimat chłodni wpływa na skład chemiczny przechowywanych owoców i warzyw. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że przechowywanie owoców i warzyw najczęściej wiąże się ze zmianą jakościowych (wygląd, zapach, smak i jędrność), jak i ilościowych (zawartość witamin, kwasów, cukrów, soku, masa) właściwości przechowywanych produktów. Obecnie prowadzone są intensywne badania sposobu przechowywania owoców i warzyw przy zachowaniu ich optymalnych wskaźników jakościowych i ilościowych. Główne parametry mikroklimatu, które mają wpływ na przechowywane owoce i warzywa, to temperatura powietrza w chłodni, zawartość tlenu i dwutlenku węgla, a także wilgotność. Badania parametrów powietrza w chłodni przy różnych odmianach owoców i warzyw zostały przedstawione w wielu pracach naukowych [1, 2]. Podstawowym składnikiem owoców i warzyw jest cukier [3], natomiast w produktach wysoko przetworzonych jest on najczęściej zastępowany przez słodziki syntetyczne (np. acesulfam K, aspartam) lub słodziki półsyntetyczne (np. mannitol, sorbitol, ksylitol), których wpływ na organizm ludzki nie jest do końca poznany [4, 5]. Ze względu na wielkość i strukturę cząsteczek[...]

 Strona 1