Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Monika Czerwińska"

Finansowanie małych przedsiębiorstw - instytucje mikropożyczkowe

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie odgrywają obecnie niezwykle ważną rolę w rozwoju gospodarki rynkowej. Podmioty gospodarcze zatrudniające poniżej 10 pracowników stanowią najliczniejszą grupę wśród przedsiębiorstw w Polsce (rys. 1) i innych krajach UE (rys. 2), charakteryzują się znacznym udziałem w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) i przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia. U[...]

Finansowanie małych przedsiębiorstw - fundusze pożyczkowe w Polsce

Czytaj za darmo! »

Rozwój najmniejszych przedsiębiorstw jest niezwykle ważny dla gospodarki z kilku powodów. W sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw zatrudnionych jest najwięcej pracowników, generują lwią część produktu krajowego przyczyniając się do dynamicznego wzrostu gospodarczego w regionach i bogacenia się krajów. Warunkiem rozwoju i istnienia małych fi rm jest dostęp do środków fi nansowych. Mimo, że uzyskanie fi nansowania staje się dla podmiotów gospodarczych łatwiejsze m.in. dzięki coraz liczniejszym i różnorodnym źródłom kapitału, to często pozostaje ono poza zasięgiem małych przedsiębiorstw. Firmy mikro, małe i średnie niekoniecznie stanowią docelową grupę klientów dla tradycyjnych instytucji fi nansowych, w tym głównie banków, dlatego też ich rozwój w tak dużym stopniu zależy o[...]

Po co firmie silna marka? (Cz. I)

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa działające w warunkach intensywnej konkurencji przywiązują coraz większą wagę do sukcesu nowych produktów. W dzisiejszych czasach sprzedaż nowości może generować nawet trzecią część przychodów. Przetrwanie młodego przedsiębiorstwa często zależy od powodzenia wyrobu debiutującego na rynku lub zaakceptowania przez konsumentów nowej usługi.Duża część fi rm o ugruntowanej pozycji [...]

Po co firmie silna marka? (Cz. II)

Czytaj za darmo! »

Jak pokazują przykłady marek z różnych branż, mających silne pozycje na rynku, w dzisiejszych czasach silna marka może być wykreowana nawet dla codziennego, wręcz powszechnego produktu. Jednak w przypadku dóbr pierwszej potrzeby, a szczególnie żywności, bez dobrego produktu stworzenie silnej marki nie jest możliwe. Związek między jakością produktu a siłą marki widoczny jest chociażby przy anal[...]

Po co fi rmie silna marka? (Cz. III)

Czytaj za darmo! »

O szansach na odniesienie sukcesu rynkowego przez nowy produkt decyduje otoczenie marketingowe. Tworzą je trudne do kontrolowania czynniki zarówno lokalne jak i globalne o szerokim zasięgu. Aby je wykorzystać dla przedsiębiorstwa należy dysponować odpowiednią kulturą organizacyjną oraz zadbać o optymalne zarządzanie. Czynniki zewnętrzne, to takie, do których zalicza się na przykład bogactwa na[...]

Po co fi rmie silna marka? (Cz. III)

Czytaj za darmo! »

O szansach na odniesienie sukcesu rynkowego przez nowy produkt decyduje otoczenie marketingowe. Tworzą je trudne do kontrolowania czynniki zarówno lokalne jak i globalne o szerokim zasięgu. Aby je wykorzystać dla przedsiębiorstwa należy dysponować odpowiednią kulturą organizacyjną oraz zadbać o optymalne zarządzanie. Czynniki zewnętrzne, to takie, do których zalicza się na przykład bogactwa na[...]

Po co firmie silna marka? (Cz. IV)

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwo, które chce zbudować silną i wyrazistą markę musi pamiętać, że wszystkie podjęte przez nie działania, nawet te najmniejsze i krótkoterminowe mają znaczenie dla jego przyszłości. Były prezes Quaker Oats, światowego lidera w segmencie produktów zbożowych, John Stuart powiedział kiedyś "gdybyśmy mieli podzielić nasz biznes, chętnie wziąłbym marki, znaki handlowe i całą związaną z [...]

 Strona 1