Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Željko HEDERIĆ"

Moisture measurement in solid samples using Raman spectroscopy

Czytaj za darmo! »

In this paper, design and experimental testing of a device for measuring moisture in the near infrared region and exploring opportunities of reflective method of measuring the solid samples, are presented. Methods with the most practical real-time usage is Raman spectroscopy, technique based on the effect that frequencies of photons in monochromatic light change after interaction with the sample induced by laser in the visible spectrum. This shift in frequency provides information about transitions in molecules, what is used in study of solids characteristics. Streszczenie. Przedstawiono projekt I badanie eksperymentalne urządzenia do pomiaru wilgotności w obszarach bliskich podczerwieni. Zbadane zostały możliwości wykorzystania metody odbić w pomiarze próbek. Metody z najbardziej praktycznym wykorzystaniem czasu rzeczywistego oparte są na spektroskopii Ramana, technice bazującej na zmianie częstotliwości fotonów w monochromatycznym świetle po interakcji z próbkami indukowanymi przez laser w widzialnym spektrum. Zmiana częstotliwości dostarcza informacji o przejściach w molekułach używanej w badaniach ciała stałego. (Pomiar wilgotności w próbkach masywnych przy użyciu spektroskopii Ramana) Keywords: moisture measurement, Raman spectroscopy, inelastic scattering. Słowa kluczowe: pomiar wilgotności, spektroskopia Ramana, nieelastyczne rozproszenie Introduction Significant factor in agriculture is information about soil moisture. Numerous techniques have been developed to determine soil moisture, depending on the data that are needed for analysis, the cost of measuring equipment, as well as its reliability and ease of use on the terrain. Compared to conventional methods for moisture measuring based on volume and weight of water in soil unit, nearinfrared (NIR) spectroscopy method has been extensively used for many agricultural applications due to its conceivable use for rapid and non-destructive determination of the concentration of cert[...]

 Strona 1