Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Kowalski"

Osłonki sztuczne w produkcji przetworów mięsnych

Czytaj za darmo! »

Przed podjęciem decyzji o wyborze osłonki do danego wyrobu powinno się znać jej charakterystykę technologiczną. Zwłaszcza, że osłonki są bezpośrednim opakowaniem większości wędlin. Możliwość nadruku na osłonkach sztucznych i wiele innych zalet zdecydowało o ich popularności. Coraz częściej osłonki sztuczne zastępują naturalne, nawet w produktach od zawsze nadziewanych w naturalne osłonki, np. salceson.Jednym z ważniejszych etapów produkcji wędlin jest proces nadziewania i formowania batonów. W wielu przypadkach decyduje on o finalnej jakości formowanych przetworów mięsnych. Zabieg ten prowadzi się, wykorzystując urządzenia popularnie nazywane nadziewarkami. W produkcji kiełbas homogenizowanych, drobno- i średnio rozdrobnionych stosowane są często w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne. Składają się one z urządzenia rozdrabniającego, mieszającego, nadziewarki, odkręcarki oraz systemu odwieszania uformowanych batonów na kijach wędzarniczych. Tego rodzaju zestawy urządzeń produkcyjnych umożliwiają nadziewanie farszu zarówno w specjalnie przygotowane osłonki naturalne, jak i sztuczne. Współcześnie stosowane osłonki sztuczne charakteryzują się wieloma zaletami, które zdecydowanie odróżniają je, od stosowanych do ni[...]

Innowacyjne dodatki technologiczne w przemyśle mięsnym

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nastąpił olbrzymi postęp w technologii przetwarzania mięsa, spowodowany m.in. przez rozwój nauk medycznych, zmianę stylu życia ludności oraz wzrost świadomości konsumentów, co do tego, jaką żywność powinni spożywać. W produkcji przetworów mięsnych udoskonalono stosowane technologie. Rozwiązano wiele kwestii związanych ze sterowaniem wartością żywieniową produktów, w tym kształtowanie właściwości, jakości i funkcjonalności produktów otrzymywanych z mięsa. Przetwory mięsne spełniają coraz wyższe wymagania higieniczno-sanitarne, są zdrowsze i mają większą wartość odżywczą. W procesie produkcyjnym chroni się składniki odżywcze oraz substancje regulujące. Produkty mięsne coraz częściej są dietetyczne. Coraz więcej artykułów żywnościowych jest przeznaczonych np. d[...]

Formowanie półprzetworów i przetworów mięsnych


  Formowanie przetworów mięsnych to jeden z ważniejszych etapów procesu technologicznego. Najpopularniejszą jego formą jest nadziewanie (napełnianie osłonek), które prowadzi się przy wykorzystaniu nadziewarek. Osłonki stosowane w przemyśle mięsnym muszą spełniać ściśle określone wymagania. Dużą popularnością wśród konsumentów cieszą się również wędliny blokowe, które produkuje się przy użyciu form z przykrywą o regulowanym docisku lub w tak zwanym systemie wieżowym.ormowanie wielu przetworów mięsnych nie byłoby możliwe bez użycia osłonek. Celem ich stosowania jest nadanie wędlinom kształtów oraz zespolenie składników farszu wędlinowego. Poza tym osłonki mają za zadanie maksymalizować skuteczność stosowanych zabiegów utrwalania wędlin, takich jak wędzenie, podsuszanie czy zabiegi termiczne. Osłonki wędlinowe pełnią ponadto rolę ochronną dla farszu, przed wpływem szkodliwych czynników otaczającego środowiska zarówno mikrobiologicznych, jak i fizycznych oraz chemicznych. Ważną z punktu widzenia konsumentów jest także pełniona przez nie funkcja dostarczania informacji o wyrobie. Kolejną, a zarazem ostatnią z podstawowych funkcji pełnionych przez osłonki, nawiązującą do poprzedniej, jest ich znacząca rola w umożliwianiu i ułatwianiu dystrybucji wędlin[...]

Pakowanie mięsa


  Pakowanie mięsa jest końcowym etapem procesu technologicznego. Ma ono na celu zabezpieczenie mięsa przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych, ułatwia jego transport i dystrybucję. Zachowanie oryginalnych cech mięsa i jego przetworów, a w szczególności wartości odżywczej, od momentu wytworzenia aż do czasu spożycia, stanowią podstawowe wymagania w stosunku do opakowań. Poza odpowiednim procesem technologicznym, pakowanie ma istotny wpływ na jakość końcową mięsa. Dzięki odpowiednio dobranym opakowaniom mięso długo zachowuje świeżość i nie traci smaku. Pakowanie mięsa Rysz ard Kowalsk i, Jan Pyrcz Opakowania produktów spożywczych stanowią ok. 63% wszystkich opakowań obecnych na rynku. Dane FAO wskazują na wyraźną zależność między poziomem techniki opakowaniowej a wielkością strat żywności, która w krajach o niskim poziomie techniki opakowaniowej i niskiej jakości opakowań przekracza 35% wyprodukowanej żywności, zaś w krajach o wysokich wskaźnikach w tym zakresie wynosi 2,5-3,2%. Przemysł mięsny stawia przed jednostkowymi opakowaniami bezpośrednimi dodatkowe wymagania. N ależy zaznaczyć, że są to opakowania jednorazowego użytku i po spełnieniu swoich funkcji technologicznych są wyrzucane, co stwarza dodatkowy problem, jakim jest ich utylizacja. O pakowanie, spełniające z jednej strony rolę bariery chroniącej przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, z drugiej wpływające na tworzenie specyficznego "klimatu", w jakim znajduje się produkt, powinno zapobiegać odkształceniom mechanicznym zapakowanego produktu. Wiąże się to nierozerwalnie z charakterystyką biofizykochemiczną i właściwościami reologicznymi produktu spożywczego - mięsa i jego przetworów. Zmieniający się w ostatnich latach styl życia społeczeństwa wymusza oferowanie konsumentowi żywności "wygodnej" i to pod wieloma względami. Dotyczy to zarówno maksymalnego skrócenia czasu jej przygotowania, łatwości otwierania opakowań i sposobu [...]

Dan Pol - Mistrzostwo zobowiązuje

Czytaj za darmo! »

Firma DAN-POL powstała na bazie wieloletniego doświadczenia, jakie zdobyliśmy pracując na rzecz przemysłu spożywczego. Naszym głównym celem jest pomoc w realizacji projektów planowanych przez przedsiębiorców, których aktywność skupia się na pozyskiwaniu i przetwórstwie mięsa. Ambicją firmy DAN POL jest oferowanie Klientom bogatego wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Państwa wyroby jeszcze bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi. Wykorzystując wszystkie zalety nowoczesnej technologii, zajmujemy się produkcją i dystrybucją mieszanek funkcjonalnych, funkcjonalno-przyprawowych oraz aromatów i przypraw dla wszystkich gałęzi przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży mięsnej. Nowe wyzwanie stanowi dla nas segment żywności pro[...]

KARAGENY - SUBSTANCJE KSZTAŁTUJĘCE TEKSTURĘ PRZETWORÓW MIĘSNYCH

Czytaj za darmo! »

Hydrokoloidy tworzą ważną grupę dodatków do żywności. Są to naturalne polimery, najczęściej polisacharydy o dużej masie cząsteczkowej, które mogą być rozpuszczone lub rozproszone w wodzie oraz dają efekt zagęszczania lub żelowania. Duże znaczenie hydrokoloidów wynika z ich właściwości funkcjonalnych, przede wszystkim: zdolności do wiązania wody, ograniczania intensywności parowania, zmiany szybkości zamrażania i tworzenia kryształów lodu oraz możliwości regulowania właściwości reologicznych. Praktycznie wszystkie stosowane obecnie hydrokoloidy (z wyjątkiem żelatyny) należą do polisacharydów. Struktura chemiczna hydrokoloidów polisacharydowych jest złożona i często do końca nie zbadana. Przyjmując za podstawę podziału nazwy cukrów występujących w makrocząsteczce hydrokol[...]

Ocena możliwości wykorzystania proszku buraczanego jako substancji barwiącej do produkcji kiełbas homogennych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przemysł spożywczy bardzo szybko reaguje na zmieniające się wymagania rynku, które ulegają modyfikacji wraz z rosnącą wiedzą konsumentów o produktach spożywczych i żywieniu. Aktualnie wiodącymi trendami są: żywność ekologiczna, żywność o niskim stopniu przetworzenia oraz utrwalana metodami fizycznymi, wykorzystującymi jak najmniejszą ilość substancji konserwujących, żywność z obniżoną ilością lub całkowicie pozbawiona dozwolonych substancji dodatkowych (oznaczonych symbolem "E" na etykiecie wyrobu gotowego). Konserwowanie mięsa jest jednym z najstarszych zabiegów technologicznych. Obecnie najbardziej rozpowszechnion[...]

 Strona 1