Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Machnikowski"

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. inż. Stefan Jasieńko (1921-2009).Z głębokim smutkiem rozstaliśmy się z Profesorem Stefanem Jasieńko, naszym Wychowawcą, Nauczycielem i Przyjacielem. Profesor zmarł 5 lutego 2009 r. Przeżył prawie 88 lat. Wiadomość o śmierci Profesora zastała nas przy układaniu życzeń urodzinowych i zaskoczyła nas, bo przez całe swoje życie cieszył się dobrym zdrowiem i emanował pogodą ducha. Profesor Stefan Jasieńko urodził się 8 lutego 1921 r. w Łosiaczu na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, w rodzinie rolniczej. Tu uzyskał edukację podstawową i średnią. Wojna sprawiła, że maturę zdał przed Komisją Tajnej Organizacji Szkolnej w Czortkowie w 1944 r. Pod koniec wojny w lipcu 1944 r. został powołany do Wojska Polskiego, po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Riazaniu w [...]

 Strona 1