Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR JAKUBIAK"

Synteza i właściwości ekstrakcyjne estrów kwasów karboksypirydynowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano wykorzystanie estrów kwasów karboksypirydynowych do ekstrakcji miedzi z roztworów chlorkowych. Przedstawiono metody syntezy tych estrów i charakterystykę ich ekstrakcyjnych właściwości. Obecnie ok. 5% miedzi w skali światowej wytwarza się hydrometalurgicznie z zastosowaniem ekstrakcji. Jako selektywne ekstrahenty miedzi wykorzystuje się hydroksyoksymy1). W ten sposób przerabia się głównie rudę tlenkową. Zawartą w niej miedź ługuje się rozcieńczonym roztworem kwasu siarkowego, oddziela od żelaza i innych metali przez ekstrakcję z użyciem hydroksyoksymów i reekstrakcję kwasem siarkowym, po czym elektrolitycznie wydziela się miedź metaliczną. Prowadzone są badania nad zastosowaniem hydrometalurgii do przerobu siarczkowych kruszców miedzi. Surowce tego typu są zwykle ługowane wodnymi roztworami chlorku żelazowego lub chlorku miedziowego. Cechą wyróżniającą te sole spośród wielu innych czynników ługujących jest łatwość ich regeneracji dzięki utlenianiu w środowisku kwaśnym. Energia aktywacji ługowania wynosi 71,2 kJ/mol dla chalkopirytu, a proces przebiega korzystniej w podwyższonej temperaturze2*. W wypadku ługowania z użyciem wodnych roztworów FeCl3 i HC1 w ługu są obecne następujące jony: Cu2 + , Cu+, Fe3 + , Fe2+ oraz nadmiar Cl- . Typowe roztwory otrzymywane w wyniku ługowania chalkopirytu mogą zawierać w 1 dm3 10 ч- 60 g Cu, 50 ч- 150 g Fe, 0,1 ч- 1 mola kwasu solnego oraz 2 ч- 8 moli chlorków. Niektóre metody ługowania mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia jonów Cl- (do ok. 10 4- 12 mol/dm3)3). Siarka zawarta w rudzie jest wytrącana w postaci elementarnej w wyniku następujących reakcji: CuFeS2 + 4FeCl3 —»- CuCl2 + 5FeCl2 + 2S, Cu2S + 4FeCl3 ->- 2CuC12 + 4FeCl2 + S, MS + 2FeCl, MCI, + 2FeCl, + S. Próby zastosowania hydroksyoksymów do ekstrakcji miedzi z tak stężonych roztworów chlorkowych zakończyły się niepowodzeniem, głównie ze względu na konieczność użycia dużego[...]

 Strona 1