Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Girus"

Energooszczędne rozwiązania modernizacyjne w wielkopłytowym budownictwie wielorodzinnym DOI:10.15199/33.2019.03.03


  WPolsce mamy przeszło 3 mln mieszkań wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Dla porównania w rekordowym 2018 r. w całym kraju oddano do użytkowania łącznie ok. 184,8 tys. mieszkań [5]. Pokazuje to, że do modernizacji "wielkiej płyty" mającej na celu racjonalizację zużywanej energii oraz zmniejszenie kosztów utrzymania, należy podejść kompleksowo. Dzisiaj modernizacja wielkopłytowych budynków mieszkalnych kojarzy się nieodzownie z obłożeniem przegród zewnętrznych płytami spienionego polistyrenu, tj. styropianu EPS. Wartykule opisano propozycje skutecznych (!) rozwiązańmodernizacyjnych, znacznie zmniejszających energochłonność budynków, któremożna zaimplementować w budynkach wielkopłytowych. W tłumaczeniu pracy Burkharda Schulze Darupa, na temat wysokoefektywnej termomodernizacji z wykorzystaniem komponentów budynku pasywnego, pokazany został potencjał redukcji energii grzewczej w budynkach mieszkalnych [3].Wynika z niego, że dostępne obecnie technologie wykorzystywane przy realizacji obiektów pasywnych można bez problemu zastosować przy termomodernizacji istniejących budynków, osiągając w ekstremalnym przypadku tzw. współczynnik 10, tj. dziesięciokrotną redukcję zapotrzebowania na ciepło, a więc np. z 200 - 300 do mniej niż 30 kWh/m2r (rysunek 1). Wymaga to jednak całościowego i przemyślanego podejścia do termomodernizacji. Wydzielenie stref nieogrzewanych Istotne z punktu widzenia istniejących budynków wielkopłytowych jest wyodrębnienie przestrzeni nieogrzewanej i poprawa parametrów cieplnych przegród wewnętrznych dzielących strefy. Problem ten jest bagatelizowany, a zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych powinny mieć współczynnik przenikania ciepła Uc ≤ 0,3 W/(m2K) [6]. W przypadku ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od korytarzy i klatek schodo- 1) Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inż[...]

 Strona 1