Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Stanclika"

Kinetyka SDG ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu w ściekach i gnojowicy w obecności jonów potasu DOI:10.15199/62.2019.4.26


  Gnojowica jest wykorzystywana głównie jako nawóz organiczny, ale w przyszłości może być przetwarzana i stać się surowcem do produkcji stałych nawozów mineralnych1, 2). Odzyskiwanie z niej fosforanów( V) może być zrealizowane np. przez wytrącanie i krystalizację trudno rozpuszczalnych soli: heksahydratu fosforanu(V) magnezu i amonu MgNH4PO4∙6H2O (MAP, struwit)3) lub/i fosforanów(V) wapnia4). Struwit wytrąca się (iloczyn rozpuszczalności pKsp = 9,4–13,36) po wprowadzeniu jonów magnezu (np. chlorku magnezu) i jonów amonu (np. sól amonu) do roztworu zawierającego jony fosforanowe( V) i alkalizacji tego roztworu (7 < pH < 11)5). Kryształy struwitu powinny być dobrze wykształcone, jednorodne i o jak największych rozmiarach6, 7). Odzyskiwane sole fosforanowe mogą być stosowane jako atrakcyjny rolniczo nawóz mineralny NPMg wolno uwalniający składniki pokarmowe8).[...]

 Strona 1