Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Nina Hutnika"

Effect of technological input parameters on struvite separation in a continuous laboratory plant. Wpływ parametrów technologicznych na wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów w instalacji o działaniu ciągłym


  MgNH4PO4*6H2O (struvite) was crystallized from dild. phosphate(V) ions-contg. aq. solns. in a continuously operated lab. crystallizer at 298 K and pH 8.5 or 10 (residence time 900 or 3600 s), to study the effect of phosphate(V) ion concn. in a feed, molar proportions between reacting substances, pH and mean residence time of suspension in a crystallizer on the process yield, its kinetics and product quality. The best-shaped struvite crystals were produced at the phosphate(V) ion concn. 0.20% by mass, stoichiometric proportions between the reacting substances, pH 8.5 and elongated residence time 3600 s. Excess of Mg ions resulted in improving the removal of phosphate(V) ions. Przedstawiono wyniki badań ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu MgNH4PO4*6H2O z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V). Badano wpływ stężenia jonów fosforanowych(V) w roztworze zasilającym, proporcji molowych reagentów, pH i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze na wydajność procesu, kinetykę i jakość produktu. Stwierdzono, że najlepiej wykształcone kryształy struwitu otrzymano przy zasilaniu krystalizatora roztworem o stężeniu 0,20% mas. jonów fosforanowych( V), stechiometrii reagentów, pH 8,5 i wydłużonym do 3600 s średnim czasie przebyawania zawiesiny. Na wydajność procesu usuwania jonów fosforanowych(V) z roztworu korzystnie wpłynął nadmiar jonów magnezu w układzie procesowym. Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) z roztworów odpadowych, ścieków lub gnojowicy (recykling fosforu) polega na wytrącaniu i krystalizacji trudno rozpuszczalnej soli fosforanowej, najczęściej heksahydratu fosforanu(V) magnezu i amonu MgNH4PO4∙6H2O (MAP, struwit)1). [...]

Kinetyka SDG ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu w ściekach i gnojowicy w obecności jonów potasu DOI:10.15199/62.2019.4.26


  Gnojowica jest wykorzystywana głównie jako nawóz organiczny, ale w przyszłości może być przetwarzana i stać się surowcem do produkcji stałych nawozów mineralnych1, 2). Odzyskiwanie z niej fosforanów( V) może być zrealizowane np. przez wytrącanie i krystalizację trudno rozpuszczalnych soli: heksahydratu fosforanu(V) magnezu i amonu MgNH4PO4∙6H2O (MAP, struwit)3) lub/i fosforanów(V) wapnia4). Struwit wytrąca się (iloczyn rozpuszczalności pKsp = 9,4–13,36) po wprowadzeniu jonów magnezu (np. chlorku magnezu) i jonów amonu (np. sól amonu) do roztworu zawierającego jony fosforanowe( V) i alkalizacji tego roztworu (7 < pH < 11)5). Kryształy struwitu powinny być dobrze wykształcone, jednorodne i o jak największych rozmiarach6, 7). Odzyskiwane sole fosforanowe mogą być stosowane jako atrakcyjny rolniczo nawóz mineralny NPMg wolno uwalniający składniki pokarmowe8).[...]

 Strona 1