Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Kanoniczak"

Problemy remontowe wewnętrznych wspólnych części pozamieszkaniowych w budynkach z wielkiej płyty DOI:10.15199/33.2019.03.04


  Polskie budownictwo mieszkaniowe bazuje w dużym stopniu na budynkach wzniesionych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Pierwsze tego typu budynki oddano do użytkowania w Warszawie w końcu lat 50. Do 1992 r. wzniesiono w tej technologii ok. 50% wszystkichmieszkalnych obiektów wielorodzinnych wmiastach.Najstarsze budynki eksploatowane są przeszło pół wieku i pomimo upływu czasu oraz postępującego zużycia odznaczają się dobrym stanem technicznym. Utrzymywanie tych obiektów w należytym stanie, a także prowadzenie systematycznych kontroli stanu technicznego wynika wprost z przepisów Prawa budowlanego i należy do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów [13]. Systematyczna diagnostyka budynku, niepolegająca tylko na wykonywaniu kontroli okresowych, umożliwia wczesne rozpoznanie uszkodzeń, które mogą objawiać się zmianą stanu technicznego poszczególnych części obiektu, np. zawilgoceniem, wystąpieniem pęknięć ścian, stropów, biegów schodowych, odchyleniem ścian od pionu, czy przemieszczeniem się poszczególnych elementów. O problemach eksploatacyjnych, sposobach prowadzenia analizy, dokonywania oceny stanu technicznego budynków prefabrykowanych, w tym wielkopłytowych oraz o kierunku ich modernizacji powstało wiele publikacji m.in. [4, 5, 9, 10, 12]. Zaleca się wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów. W art. 3, pkt 8 Prawa budowlanego [13] zdefiniowano pojęcie remontu jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Dopuszczono stosowanie innych wyrobów budowlanych, niż użyto w stanie pierwotnym. Właściwe utrzymanie budynków obejmuje także utrzymanie sprawności technicznej i estetyki pomieszczeń znajdujących się poza lokalami mieszkalnymi. Należą do nich m.in. klatki schodowe, korytarze, piwnice, strychy, pralnie, suszarnie, wózkarnie, zsypy śmieciowe, br[...]

 Strona 1