Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Górna Ewa Sikora"

Zarządzanie alergenami DOI:10.15199/65.2016.6.4


  Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz szkolenia personelu. Osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa jest możliwe,jeśli zarządzanie alergenami rozpocznie się od analizy ryzyka na etapie projektowania nowych wyrobów. Tylko kompleksowe podejście w tym zakresie, nielekceważące żadnego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, może przynieść wymierne korzyści - czyli brak reklamacji wyrobu spowodowanych zanieczyszczeniem alergenami.Alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna organizmu powodująca występowanie różnych objawów klinicznych. Objawy te zawsze przyjmują tę samą postać i zawsze występują po spożyciu tego pokarmu, na który dana osoba jest uczulona [3]. Angielska organizacja NHC (National Health Care) podaje, iż alergie na pokarmy wzrastają w bardzo szybkim tempie. Nieznany jest powód tak intensywnego wzrostu. Niektóre teorie zakładają, iż przyczyną mogą być zmiany w diecie bądź wysoki poziom higieny w wieku dziecięcym, który obniża odporność organizmu. Według danych NHC 5-8% dzieci oraz 3-4% dorosłych ma alergię pokarmową. Liczba dzieci przywiezionych do szpitala w wyniku szoku anafilaktycznego związanego z alergią pokarmową wzrosła o 700% od 1990 r. [9]. Właściwe zarządzanie alergenami to obecnie poważne wyzwanie dla producentów żywności. Celem zarządzania alergenami w przedsiębiorstwie jest unikanie podczas produkcji i późniejszej dystrybucji zawartości niedeklarowanych alergenów w łańcuchu pokarmowym, przy jednoczesnym założeniu, iż każdy produkt przekazany do konsumpcji zawierający alergeny jest prawidłowo oznakowany [6]. Termin "alergia" pochodzi od dwóch słów greckich: allos, co oznacza "inny" oraz ergon - "praca" [1]. Definicja alergii została użyta pi[...]

 Strona 1