Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Grabski"

Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową DOI:10.15199/33.2019.01.15


  Rozkwit budownictwa żelbetowego przypadający na początek XX wieku był przyczynkiem do pojawienia się wielu innowacyjnych systemów konstrukcyjnych na całym świecie. Wykorzystanie dwukierunkowo pracującej płyty stropowej dało niespotykane dotychczas możliwości kształtowania stropów. Pierwsze konstrukcje płytowo-słupowe pojawiły się niemal w tym samym czasie w USA, Rosji i Szwajcarii. Wśród pionierów i pierwszych wynalazców konstrukcji grzybkowych (mushroom head) był amerykański inżynier Claude A. P. Turner, który swój pierwszy budynek w tej technologii zaprojektował i wybudował w 1906 r. [4]. Najwcześniejszą konstrukcję płytowo-słupową w Europie wzniósł szwajcarski inżynier Robert Maillart, który pierwszą eksperymentalną konstrukcję wybudował w 1908 r. [6].WPolsce przeprowadzono wiele badań oraz analiz pozwalających na lepsze poznanie charakteru pracy konstrukcji płytowo-słupowych [1, 8]. Początkowo należało rozwiązać problem obliczania sił wewnętrznych w płycie. Modele analityczne przyjmujące analogię pracy płyty do elementu belkowego były punktem wyjścia do powstania metod uproszczonych, takich jak metoda ram zastępczych. Przegląd takich metod można znaleźć w pracach [2, 5, 7].Współczesne metody obliczeniowe bazujące na metodzie elementów skończonych pozwalają na bardziej precyzyjne określanie sił wewnętrznych w konstrukcjach o dowolnej siatce słupów. Projektanci konstrukcji płytowo-słupowych powinni z dużą starannością dokonywać obliczeń i konstruowania zbrojenia. Obecnie istnieje potrzeba znalezienia szybkiej drogi do uzyskania poprawnego rozwiązania. Z tego powodu podjęliśmy próbę wykonania analizy porównawczej, dotyczącej sposobu rozmieszczenia obciążenia zmiennego na płycie stropowej w konstrukcji płyta- -słup na podstawie wydzielonej kondygnacji budynku biurowego o konstrukcji płyta-słup. Opis analizowanej konstrukcji Do analizy numerycznej wybrano wydzielony strop budynku o[...]

 Strona 1