Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Linda Cederholm"

Przewodność cieplna betonu komórkowego różnych klas gęstości wyznaczana w różnym stanie zawilgocenia DOI:10.15199/33.2019.01.11


  Beton komórkowy był i nadal pozostaje materiałem bardzo chętnie stosowanym do wznoszenia ścian zewnętrznych. WPolsce jego udział w rynku materiałów ściennych jest dominujący i od lat sięga lub przekracza 40%. Przez dekady wznoszono z bloczków z betonu komórkowego ściany zewnętrzne jednowarstwowe. Z czasem wprowadzono dodatkową izolację termiczną oraz poprawiono termoizolacyjność samego betonu komórkowego. W każdym z tych rozwiązań, a szczególnie w przypadku przegród jednowarstwowych, podstawową kwestią jest zapewnienie możliwie niskiej przewodności cieplnej zastosowanego betonu komórkowego. Najczęściej uzyskuje się to przez obniżenie jego gęstości, przy równoczesnym założeniu, że materiał w przegrodzie, w trakcie wieloletniej eksploatacji, nie będzie narażony na podwyższone zawilgocenie. Dane literaturowe wskazują, że przy typowych zakresach wilgotności względnej powietrza (40% < RH < 60%) współczynnik przewodzenia ciepła betonu komórkowego praktycznie nie zmienia swojej wartości. Dotyczy to także najlżejszych betonów komórkowych, o czym świadczą chociażby wyniki zaprezentowane w pracy [7], w której badano betony komórkowe o gęstości 300, 350 i 400 kg/m3, wyznaczając ich współczynnik przewodności cieplnej przy różnych poziomach zawilgocenia. Podobnie jak w innych pracach badawczych (np. [11, 13, 15, 16]), także w [7], zaproponowano liniową zależność przewodności cieplnej od zawartości wilgoci w materiale. Należy podkreślić, że w przypadku zawilgocenia higroskopijnego, utrzymującego się w betonach komórkowych na stosunkowo niskim poziomie, zmiany te są stosunkowo niewielkie. Zestawienie wyników dotyczących betonów komórkowych (piaskowych i popiołowych) o różnej gęstościmożna znaleźć np. w pracach [1, 2]. Opublikowane dane wskazują m.in., że przy względnej wilgotności powietrza 80% średni wzrost współczynnika przewodzenia ciepła λ wynosił 14,7%, a przy wilgotności względnej powietrza 100% nawet 45,8% (por. [3]). Podczas[...]

 Strona 1