Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW KUCZYŃSKI"

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

Czytaj za darmo! »

Niezależnie od rodzaju i zasięgu prowadzonej działalności gospodarczej, jednym z fundamentalnych zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest stałe zwiększanie jego konkurencyjności rynkowej. Niezwykle ważnym aspektem działań w tym zakresie jest umiejętne zarządzanie kosztami działalności. Jest to szczególnie ważne w obliczu słabszej koniunktury gospodarczej, gdy firmy zmuszone są do poszukiwania coraz to nowych źródeł oszczędności, w tym przez działania zmierzające do poprawy efektywności. Efektywność w sensie ogólnym zwykle pojmowana jest, jako rezultat podjętych działań, dający się opisać relacją uzyskanych, ostatecznych efektów tych działań do poniesionych łącznie nakładów. Innymi słowy, opisuje najlepsze efekty działalności w obszarze np.: wytwarzania, [...]

 Strona 1