Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ RÓŻYCKI"

Profesjonalna obsługa serwisowa Bezpieczeństwo, jakość, wiarygodność, doświadczenie

Czytaj za darmo! »

Profesjonalna usługa serwisowa, to działanie służb technicznych (wykonawstwo i nadzór), które musi zapewnić bezpieczeństwo prawidłowego funkcjonowania powierzonych urządzeń, instalacji i systemów. W zależności od zakresu świadczenia usługi, działanie służb serwisowych można - w zależności od zakresu i poziomu odpowiedzialności oraz od czasu wykonania usługi - podzielić na: - działania bieżące - utrzymanie ruchu, - działania długofalowe oparte na harmonogramach prac konserwacyjno-serwisowych, - działania interwencyjne - jednorazowe, tzw. interwencja awaryjna, ze zwróceniem uwagi na dwa aspekty: 1) czasu przystąpienia do usuwania awarii, 2) czasu usunięcia skutków awarii (dostępność do części zamiennych) - zapewnienie profesjonalnego nadzoru technicznego nad organizacją p[...]

Symulacje elektromagnetyczne z ładunkiem przestrzennym. Porównanie z wynikami pomiarów na przykładzie magnetronów projektowanych w Kubara Lamina S.A. DOI:10.15199/13.2018.5.3


  Magnetrony stanowią źródło mocy mikrofalowej w urządzeniach domowych, przemysłowych, medycznych, naukowych a także w systemach o przeznaczeniu wojskowym. W zależności od konstrukcji i częstotliwości pracy mogą generować moce w bardzo szerokim zakresie, osiągając przy tym sprawności rzędu 80%. Pomimo stosunkowo prostej budowy, skomplikowane zjawiska towarzyszące pracy magnetronów sprawiają, że ich projektowanie stanowiło w przeszłości duże wyzwanie konstrukcyjne. W ostatnich latach pojawiło się oprogramowanie, które pozwala proces ten znacząco ułatwić i przyśpieszyć [2]. Wśród najczęściej wykorzystywanych programów komercyjnych znajdują się m.in. MAGIC Tool Suite i CST Studio Suite. Celem niniejszej pracy było jakościowe porównanie zgodności wyników symulacji z parametrami magnetronów produkowanych w spółce KUBARA LAMINA S.A., a także zbadanie różnic w pracy samych programów. Zasada działania magnetronu Magnetron to samowzbudna lampa mikrofalowa oparta na bloku rezonansowym, w którym umieszczona jest cylindryczna katoda. Blok rezonansowy składa się z parzystej liczby wnęk, które mogą przybierać różne kształty. Na rys. 1 przedstawiono przykładowy magnetron z wnękami szczelinowo -walcowymi. Innymi często stosowanymi są wnęki wrębowe oraz typu rising-sun [3, 10, 11] . Magnetrony cechują się prostotą, zwartością konstrukcji i dużą sprawnością. Klasyczne magnetrony projektowane są na moce wyjściowe od pojedynczych watów do kilku megawatów oraz częstotliwości rzędu kilkuset MHz do ponad 100 GHz. Największą[...]

 Strona 1