Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Borowiecki"

Nowe zastosowania biotechnologii w obszarze syntez farmaceutycznych DOI:10.15199/62.2019.3.15


  W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny wzrost udziału procesów biokatalitycznych w obszarze syntez farmaceutycznych substancji aktywnych leków (API) zawierających centra chiralności, kosztem klasycznych rozdziałów racematu a nawet stereoselektywnej katalizy chemicznej. Początkowe zainteresowanie zastosowaniem łatwo dostępnych enzymów technicznych o funkcjach hydrolaz (np. lipaz, proteaz, esteraz) i acylaz (np. amidaz oraz aminoacylaz z najbardziej spektakularnym przykładem acylazy penicylinowej oraz amidazy glutarylowej) stosowanych przeważnie do rozdziału mieszanin racemicznych, rozszerzyło się w ostatniej dekadzie o syntetyczne wykorzystanie oksydoreduktaz (np. dehydrogenaz alkoholowych (ADH), ketoreduktaz (KRED), ene-reduktaz (ERED), reduktaz imin (IRED)) oraz transferaz (np. transaminaz (ATA)), białek enzymatycznych zdolnych do katalizowania stereoselektywnych transformacji prochiralnych substratów, zawierających w swych strukturach ugrupowania typu C=O, C=C oraz C=N, do związków o zróżnicowanych funkcjach chemicznych i założonej konfiguracji. Nowoczesną tendencję zmian technologicznych, polegającą na przejściu od klasycznych separacji enancjomerów z zastosowaniem popularnych metod chemicznych opartych na odpowiedniej derywatyzacji mieszanin racemicznych, a następnie krystalizacji frakcyjnej otrzymanych pochodnych lub chemokatalizie z zastosowaniem chiralnych katalizatorów odpowiedzialnych za indukcję asymetryczną do biokatalizy jako skutecznego narzędzia syntezy asymetrycznej, ilustrują prezentowane poniżej przykłady innowacyjnych procesów otrzymywania substancji aktywnych leków o strukturze α-, β- i γ- aminokwasów (L-DOPA, sitagliptina, pregabalina). Metody przesiewowe poszukiwania pożądanej aktywności enzymatycznej w materiałach biologicznych rozbudowano o technologie bioinżynieryjne określane jako "ukierunkowana ewolucja enzymów" (directed evoulution of enzymes), Nagroda Nobla w dziedzinie chemii dla [...]

 Strona 1