Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN CZAPP"

Analiza przemieszczania się zaburzeń w dwufazowym czynniku chłodniczym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę teoretyczną i eksperymentalną określania prędkości przemieszczania się zaburzeń w dwufazowym czynniku chłodniczym. Podczas badań na stanowisku pomiarowym w skraplającym się czynniku chłodniczym R404A wywoływano skokową zmianę ciśnienia. Wprowadzone zaburzenie przemieszczało się ze skończoną prędkością, zależną od parametrów ośrodka, a głównie od wartości stopnia zapełnienia. Uzyskane wyniki pomiarów porównano z wynikami obliczeń według zależności innych autorów.Oznaczenia c - prędkość dźwięku, m/s, d - średnica wewnętrzna kanału, m, L - długość wężownicy rurowej, m, p - ciśnienie, MPa, Dp - spadek ciśnienia, MPa, q - gęstość strumienia ciepła, W/m2, T - temperatura, K t - czas, s, (w r) - gęstość strumienia masy, kg/m2s, v - prędkość fali, m/s, x - st[...]

Współpraca chłodziarki bromolitowej z układem cieplno-przepływowym elektrociepłowni i zasobnikiem ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wytwarzanie wody lodowej z zastosowaniem absorpcyjnej chłodziarki bromolitowej współpracującej z obiegiem elektrociepłowni i zasobnikiem ciepła. Dla zapewnienia efektywności pracy takiego skojarzenia, warnik chłodziarki zasilany jest gorącą wodą o temperaturze 90-95°C pobieraną z zasobnika ciepła. Woda kierowana do zasobnika jest podgrzewana przez nadwyżkę pary technologicznej w dobudowanym wymienniku ciepła typu woda-para. Para ta, w przypadku braku odbiorców, jest kierowana do turbiny odzysknicowej kondensacyjnej, nie pracującej w skojarzeniu. Proponowany układ zasilania chłodziarki z zasobnika gorącej wody umożliwia efektywną regulację obciążenia chłodziarki oraz turbiny kondensacyjnej w zależności od bieżącego zapotrzebowania na chłód i parę technologiczną.[...]

Współpraca chłodziarki bromolitowej z układem cieplno-przepływowym elektrociepłowni i magazynem wody lodowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy omówiono wytwarzanie wody lodowej z zastosowaniem absorpcyjnej chłodziarki bromolitowej, współpracującej z obiegiem elektrociepłowni i magazynem (zasobnikiem) wody lodowej. Warnik agregatu jest zasilany gorącą wodą, podgrzewaną w wymienniku ciepła niskoparametrową parą technologiczną. Wytwornica wody lodowej pracuje w okresie nocnym, gdy ma się do czynienia z niskim zapotrzebowaniem na parę technologiczną przez odbiorców zewnętrznych i niskimi cenami energii elektrycznej, wytwarzanej także w godzinach szczytowego zapotrzebowania w turbinie kondensacyjnej nie skojarzonej z blokiem energetycznym. W okresie tym ładowany jest zasobnik (magazyn) wody lodowej. Jego opróżnianie odbywa się w porze dziennej, zgodnie z wykresem dobowego zapotrzebowania na chłód. Natomiast[...]

Wpływ rodzaju czynnika wysokociśnieniowego - substytutu R22 – na wymianę ciepła podczas skraplania w konwencjonalnych kanałach rurowych

Czytaj za darmo! »

Wycofanie z zastosowania czynnika chłodniczego R22 stwarza konieczność jednoznacznego wyboru jego substytutu. Aktualnie bierze się pod uwagę następujące zamienniki (o wysokim ciśnieniu skraplania): R410A, R404A, R407C i w ograniczonym zakresie R134a. Wykorzystując wyniki wybranych opublikowanych prac różnych autorów, wskazano preferowane kierunki wyboru metod obliczania współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania wymienionych czynników w kanałach rurowych konwencjonalnych (o średnicy hydraulicznej dh > 3 mm). Zwrócono uwagę, że właściwym podejściem w doborze korelacji obliczeniowej jest uwzględnianie struktury przepływu dwufazowego w procesie skraplania. Dla czynników wysokociśnieniowych istotną rolę odgrywa poziom ciśnienia zredukowanego pr = ps/pkr, gdzie ps jest ciśnie[...]

 Strona 1