Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGATA BAKAN"

Wpływ sposobu pakowania na wybrane zmiany fizyczne awokado w czasie zamrażalniczego przechowywania

Czytaj za darmo! »

Materiałem doświadczalnym były owoce awokado zapakowane trzema sposobami: z pozostawieniem wewnątrz powietrza, próżniowo oraz w modyfikowanej atmosferze. Owoce przechowywano w temperaturze -25°C przez 1, 2, 3, miesiące. W celu pomiaru zmian jakości owoców awokado wykonano analizę tekstury. Obliczono także sublimacyjne ubytki masy. Dokonano pomiaru zmian zawartości gazów w opakowaniach z modyfikowaną atmosferą w czasie przechowywania. Zarówno dla prób analizowanych w całości, jak i w przekroju we wszystkich zastosowanych opakowaniach, z wyjątkiem próżni odnotowano ogólny spadek twardości. W próbach pakowanych w atmosferze powietrza i próżni zaobserwowano wzrost parametrów spoistości, sprężystości, przylepności, gumiastości i żuwalności po całym trzymiesięcznym okresie zamrażalnicz[...]

 Strona 1