Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Teter"

Sery z mleka krów ras lokalnych jako cenne źródło składników odżywczych* DOI:10.15199/65.2019.5.7


  Produkcja żywności na świecie, głównie w krajach rozwiniętych gospodarczo, podlega coraz większej intensyfikacji, zarówno na etapie produkcji pierwotnej, jak i w przetwórstwie. Jednakże polscy konsumenci generalnie prezentują tradycyjne postawy wobec żywności i żywienia, co szczególnie nasiliło się w ostatnich latach [5, 14]. Dotyczy to młodszej części społeczeństwa (w tym rodzin z małymi dziećmi), która jest coraz bardziej świadoma i poszukuje żywności produkowanej w tradycyjnych gospodarstwach, na małą skalę. Spożywanie żywności tego typu utożsamiane jest z korzystnym oddziaływaniem na zdrowie. W wielu badaniach wykazano, że żywność z gospodarstw tradycyjnych i ekologicznych ma wiele pożądanych cech prozdrowotnych, odżywczych i sensorycznych w porównaniu z żywnością wyprodukowaną w sposób zintensyfikowany [2, 3, 10, 12, 16]. Uzyskana żywność sprzedawana jest lokalnie w pobliżu miejsca wytworzenia. Znakiem rozpoznawczym żywności tradycyjnej, regionalnej, ale też i ekologicznej jest naturalność (dzięki wykorzystaniu tradycyjnych metod przetwórczych, ograniczaniu stosowania substancji dodatkowych) i krótki termin przydatności do spożycia. Producenci uczestniczący w lokalnych systemach żywnościowych utrzymują w swoich gospodarstwach tradycyjne rasy i gatunki zwierząt i roślin, sprzyjając różnorodności biologicznej i promując kulturową tradycję [13, 14]. Najwięcej zarejestrowanych na świecie ras zwierząt jest wśród owiec (1382) i bydła (1224). Spośród ras bydła 184 rasy klasyfikuje się jako wymarłe, a 171 zagrożone wyginięciem [8]. Większość z nich hodowana jest w Europie i na Kaukazie. Spośród 108 lokalnych ras bydła znajdujących się na terenie Europy zaledwie 17 użytkowanych jest wyłącznie w kierunku mlecznym, a ponad 50% zarówno mlecznym, jak i w mięsnym [9]. W Polsce w ramach programów ochrony zasobów genetycznych chronione są 4 rodzime rasy bydła, tj. polska czerwona (rysunek 1), polska czarno-biała, polska czerwono[...]

 Strona 1