Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KĘDZIA"

Łódź - regionalny ośrodek przemysłu tekstylnego i odzieżowego Polski. Stan aktualny i perspektywy DOI:


  1. Wstęp Przemysł tekstylny i odzieżowy, dalej określany skrótem TiO, charakteryzuje się znaczącym rozproszeniem pod względem lokowania produkcji, dużą zmiennością oczekiwań rynkowych i specjalizacją zależną od regionu. Pomimo dużego postępu technologicznego nadal pozostaje przemysłem pracochłonnym z niskimi marżami i wysoką nieprzewidywalnością. Po 2005 r., kiedy w życie weszły ustalenia ATC - Porozumienia Tekstylnego (likwidującego ograniczenia nałożone na obrót produktami TiO), zmieniły się trendy w produkcji tej gałęzi przemysłu [1]. Ceny znacząco spadły, a przemysł TiO stanął przed nowymi wymaganiami - bardziej elastycznej, a przed wszystkim szybszej produkcji i malejącego zatrudnienia. To wywołało również wiele dyskusji na temat warunków pracy w światowym przemyśle TiO. Komisja Europejska zajmuje się tematem przemysłu TiO bardzo obszernie i skrupulatnie [2]. Ocenia się, że przemysł ten stanowi silne dziedzictwo kulturowe Europy i należy zwrócić szczególną uwagę na jego stały rozwój i wsparcie. Obecny zakres działań w tym przemyśle i cały jego łańcuch wartości to nie tylko produkcja (w tym produkcja komponentów do wyrobu odzieży), ale również projektowanie, dystrybucja i sprzedaż. Często podejmuje się temat zrównoważonego rozwoju i potencjału, jaki tkwi we właściwym podejściu do tego tematu. Według raportu Komisji Europejskiej z 2012 r. przemysł ten w całościowym łańcuchu wartości zapewniał pracę ponad 5 milionom Europejczyków, w tym 2 miliony osób było zatrudnionych tylko przy produkcji odzieży, a 3 miliony w pozostałych sekcjach powiązanych, takich jak: łańcuch dostaw, projektowanie, marketing i sprzedaż [2]. Przez lata przemysł TiO przechodził szereg transformacji, nie tylko technologicznych, ale również tych związanych z przenoszeniem produkcji do krajów o tańszej sile roboczej. To spowodowało spadek zatrudnienia przy produkcji (pomiędzy 2004 r. a 2009 r. wartość ta zmalała z 2,9 miliona do 1,9 miliona osób) [2]. W[...]

 Strona 1