Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WACŁAW BANAŚ"

Wprowadzenie do programowania off-line robotów przemysłowych DOI:10.15199/148.2019.5.1


  Postęp technologiczny, jaki się dokonuje w ostatnich dekadach w obszarze robotyki przemysłowej, powoduje, że coraz częściej w miejsce klasycznych systemów wytwórczych pojawiają się systemy cechujące się wysokim poziomem elastyczności, automatyzacji, integracji, a także możliwością rekonfiguracji, co w istotny sposób zwiększa elastyczność produkcji. Robotyzacja przynosi wiele wymiernych korzyści. Umożliwia efektywne wykorzystanie zarówno zasobów ludzkich, jak również posiadanego parku maszynowego, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości i wydajności produkcji. Roboty przemysłowe nie tylko zwiększają wzrost produktywności, przez zastępowanie człowieka w pracach monotonnych, wymagających ogromnej, nieosiągalnej dla człowieka, precyzji, ale przede wszystkim zapewniają dokładność i powtarzalność jakościową produktu. Robotyzacja w istotny sposób skraca czas wykonania pojedynczej operacji w porównaniu z wykonaniem jej w sposób manualny. Złożoność i różnorodność elementów wchodzących w skład zrobotyzowanych gniazd i (lub) linii produkcyjnych sprawia, że potrzebne są metody i narzędzia umożliwiające wspomaganie zarówno projektowania nowych systemów, jak również reorganizację już istniejących. Odpowiednie zaprojektowanie i zamodelowanie zrobotyzowanych systemów wytwórczych ma podstawowe znaczenie w sprawnej integracji elementów składowych gniazda oraz właściwym utrzymaniu w ruchu zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Poszukuje się więc nowych rozwiązań, m.in. dla środowisk programistycznych w zastosowaniach przemysłowych (etap TPP), które nie tylko pozwalają na przeprogramowywanie robotów przemysłowych, ale również umożliwiają wirtualne projektowanie nowych linii produkcyjnych, co z kolei pozwala szybciej wprowadzać produkty wyższej jakości [1]. Programowanie off-line robotów przemysłowych Rozwój robotyki w oczywisty sposób, wymusił postęp w dziedzinie programowania robotów przemysłowych. Programowanie robotów przemysłow[...]

 Strona 1