Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz WĄGROWSKI"

Kontrola oddziaływania akustycznego na środowisko przykładowej farmy wiatrowej w województwie łódzkim DOI:10.15199/2.2019.4.2


  U schyłku XX wieku w większości krajów świata nastąpił intensywny rozwój energetyki bazującej na odnawialnych źródłach energii (OZE). Źródła te oprócz wielu zalet, mają też mankamenty [1-11]. Jeden z rodzajów OZE - siła wiatru - to czyste źródło energii o nieograniczonych zasobach, chociaż w praktyce o zmiennej mocy, zależnej od pory dnia i roku [1, 8, 11]. Celem tej pracy jest ukazanie głównych zalet i wad elektrowni wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjalnego oddziaływania na klimat akustyczny okolicy. Elektrownia wiatrowa, produkując energię bez zanieczyszczania środowiska spalinami i pyłem, przyczynia się do zmniejszenia wykorzystywania paliw kopalnych, a tym samym do redukcji możliwości występowania kwaśnych deszczów, efektu cieplarnianego i smogu - zjawisk związanych z rozwojem energetyki opartej na stałych paliwach konwencjonalnych [11-16]. Produkcja energii z wiatru nie wymaga pobierania wody ani surowców, toteż proces ten nie generuje ścieków ani odpadów. Energetyka wiatrowa obejmująca turbiny różnej konstrukcji, mocy i przeznaczenia (Fot. 1-4), oprócz korzyści dla środowiska daje profity gospodarcze oraz społeczne. Z punktu widzenia korzyści społecznych farmy wiatrowe: ?? są źródłem podatków dla miejscowych gmin; ?? sprzyjają rozwojowi lokalnych rynków pracy; stwierdzono, że występuje duże zróżnicowanie na zapotrzebowanie specjalistów w energetyce wiatrowej; pracę w tej branży mogą znaleźć m.in. inżynierowie, elektrycy, wykwalifikowani robotnicy (produkcja turbin wiatrowych, naprawa i konserwacja infrastruktury farm wiatrowych), wykonawcy analiz środowiskowych, przedstawiciele handlowi, księgowi oraz prawnicy specjalizujący się w energetyce i ochronie środowiska; ?? przynoszą korzyści finansowe właścicielom terenów z dzierżawy ziemi; turbiny zajmują względnie niewiele miejsca i nie blokują możliwości uprawy pól; ?? zwiększają bezpieczeństwo energetyczne państwa, dywersyfikację źró[...]

 Strona 1