Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Renata wojciechowska"

Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED


  Światło jest czynnikiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania roślin, determinuje wielkość oraz jakość plonu. Niedobór światła skutkuje zawsze zmniejszeniem intensywności fotosyntezy, co przekłada się na słabszy wzrost roślin [1]. Oprócz funkcji troficznych, światło pełni również rolę czynnika morfogenetycznego, wpływając na przykład na wydłużanie pędów, wybarwienie liści, kwitnienie, czy proces starzenia [2]. Ponadto, w istotny sposób modyfikuje wartość biologiczną, która ma duże znaczenie dla konsumenta roślin. Wykazano na przykład, że warunki świetlne podczas uprawy mają duży wpływ na redukcję azotanów oraz zawartość związków o charakterze prozdrowotnym w częściach użytkowych różnych gatunków warzyw [3]. Niemal w każdym aspekcie oddziaływania można precyzować, które zakresy długości fal świetlnych oraz jaka intensywność napromienienia niezbędne są do wywołania określonych procesów fizjologicznych. Wykorzystując tę wiedzę, w szklarniowych uprawach ogrodniczych od dziesięcioleci stosuje się odpowiednie doświetlanie światłem sztucznym. Wynika to z faktu, że w warunkach klimatycznych Polski, jak i w wielu innych regionach strefy umiarkowanej rośliny skazane są na niedobór światła. Problem ten pojawia się jesienią, zimą oraz wczesną wiosną [4]. Proces doświetlania roślin jest przedmiotem licznych badań naukowych, publikacji oraz wdrożeń w produkcji ogrodniczej. Do doświetlania stosuje się najczęściej nisko- i wysokoprężne lampy sodowe. Ich skuteczność świetlna jest bardzo wysoka i wynosi 90…135 lm/W, a typowy czas życia 12000 godz. [5]. Zaletą ich, w wyniku zastosowania ekranów odbłyśnikowych jest doskonały rozsył strumienia świetlnego, natomiast wadami duża ilość energii elektrycznej, która zamieniana jest na ciepło oraz brak możliwości regulacji ich charakterystyk spektralnych. Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid-State Lighting Light-Emitting Diode) spowodował, że lampy sodowe są i będą coraz częściej wy[...]

 Strona 1