Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Foszcz"

Analiza rodzajów i skutków wad badania właściwości fizycznych cementów powszechnego użytku DOI:10.15199/33.2019.05.15


  Bardzo ważnym etapem w procesie produkcji jest kontrola jakości uzyskanego wyrobu końcowego. Cement, powszechnie uznawany za materiał "strategiczny", poddawany jest systemowi 1+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. System ten powinien być odpowiednio udokumentowany oraz ciągle monitorowany i uaktualniany. Obejmuje on zadania producenta wyrobu, takie jak wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym), a także Notyfikowanej Jednostki (wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji, ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji, uzupełniające badania kontrolne próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym). To w głównej mierze od uzyskanych na tym etapie wyników badań zależy ocena, a co za tym idzie zapewnienie odbiorcy pełnowartościowego produktu gotowego do założonego zastosowania. Z tego powodu podjęto próbę zastosowania analizy rodzajów i skutków wad (FailureMode and Effects Analysis) w procesie badawczym cementu powszechnego użytku. Jej głównym celem jest określenie możliwości wystąpienia potencjalnych wad, najbardziej istotnych obszarów zagrożeń, a także czynników mających bezpośredni wpływ na proces badawczy. Cele i zasady analizy FMEA Metoda FMEA [1 ÷ 4] jest wykorzystywana do identyfikacji potencjalnych rodzajów wad i wywołujących je przyczyn, które w największym stopniu mogą ograniczać właściwe wykorzystanie wyrobu, narażać odbiorców usług na straty materialne, utratę zdrowia, a w drastycznych przypadkach nawet życia. FMEAdotyczy szeroko rozumianych procesów wytwarzania wyrobów, a także procesów użytkowania, w tym świadczenia usług. Jej celem jest wskazanie czynników, które mogą utrudniać spełnianie wymagań zawartych w specyfikacji usługi, czy też utrudniać przebieg procesu. Czynniki te mogą być związane z metodami i parametrami procesów, środkami pomiarowo-kontrolnymi, maszynami [...]

 Strona 1