Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GABRIEL KOST"

Badanie parametrów eksploatacyjnych drutu flexinolowego DOI:10.15199/148.2019.3.3


  W nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, szczególnie z zakresu mechatroniki, coraz częściej mają zastosowanie materiały inteligentne SMART (ang. smart: sprytny, bystry), które w wymuszony i kontrolowany sposób, pod wpływem działania układu sterowania, zmieniają swoje własności. Dlatego mogą być wykorzystywane zarówno jako aktuatory, jak i sensory. Do grupy materiałów SMART zaliczane są między innymi: materiały piezoelektryczne, magneto- i elektrostrykcyjne oraz materiały z pamięcią kształtu. Materiały piezoelektryczne wykorzystują proste (polegające na indukowaniu ładunku elektrycznego na powierzchni kryształu piezoelektryka pod wpływem przyłożonego do jego powierzchni ciśnienia), lub odwrotne zjawisko piezoelektryczne (odkształcanie się kryształu piezoelektryka spowodowane umieszczeniem go w polu elektrycznym). Zjawisko to występuje w kryształach o uporządkowanej budowie atomowej i symetrii. Do grupy piezoelektryków zalicza się m.in. [1 - 3]: kwarc, fluorek poliwinylidenu (PVDF), fosforan (V) glinu i galu czy niektóre materiały organiczne, ceramiczne i folie MFC. Piezoelektryki mają zastosowanie w układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, głównie jako tłumiki i generatory drgań. Materiały termosprężyste po podgrzaniu powyżej pewnej ustalonej temperatury zmieniają swój kształt (materiały z pamięcią kształtu). Chłodzenie wymusza powrót do kształtu wyjściowego. Wśród tych materiałów ponad 90% komercyjnych zastosowań mają stopy (SMA) na osnowie Ni i Ti (zwane nitinolami). Wykazują silny efekt pamięci kształtu i dobrą biokompatybilność. Są stosowane w medycynie jako różnego rodzaju implanty. Oprócz nitinoli, do grupy materiałów z pamięcią kształtu zalicza się również polimery SMP (poliuretany segmentowe). Materiały termosprężyste znajdują zastosowanie również w mechanice do budowy zaworów, zacisków, nitów, różnego rodzaju złącz, termoregulatorów, sprzęgieł, produkcji drutów, sprężyn. Materiały magnetostrykcyj[...]

Wprowadzenie do programowania off-line robotów przemysłowych DOI:10.15199/148.2019.5.1


  Postęp technologiczny, jaki się dokonuje w ostatnich dekadach w obszarze robotyki przemysłowej, powoduje, że coraz częściej w miejsce klasycznych systemów wytwórczych pojawiają się systemy cechujące się wysokim poziomem elastyczności, automatyzacji, integracji, a także możliwością rekonfiguracji, co w istotny sposób zwiększa elastyczność produkcji. Robotyzacja przynosi wiele wymiernych korzyści. Umożliwia efektywne wykorzystanie zarówno zasobów ludzkich, jak również posiadanego parku maszynowego, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości i wydajności produkcji. Roboty przemysłowe nie tylko zwiększają wzrost produktywności, przez zastępowanie człowieka w pracach monotonnych, wymagających ogromnej, nieosiągalnej dla człowieka, precyzji, ale przede wszystkim zapewniają dokładność i powtarzalność jakościową produktu. Robotyzacja w istotny sposób skraca czas wykonania pojedynczej operacji w porównaniu z wykonaniem jej w sposób manualny. Złożoność i różnorodność elementów wchodzących w skład zrobotyzowanych gniazd i (lub) linii produkcyjnych sprawia, że potrzebne są metody i narzędzia umożliwiające wspomaganie zarówno projektowania nowych systemów, jak również reorganizację już istniejących. Odpowiednie zaprojektowanie i zamodelowanie zrobotyzowanych systemów wytwórczych ma podstawowe znaczenie w sprawnej integracji elementów składowych gniazda oraz właściwym utrzymaniu w ruchu zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Poszukuje się więc nowych rozwiązań, m.in. dla środowisk programistycznych w zastosowaniach przemysłowych (etap TPP), które nie tylko pozwalają na przeprogramowywanie robotów przemysłowych, ale również umożliwiają wirtualne projektowanie nowych linii produkcyjnych, co z kolei pozwala szybciej wprowadzać produkty wyższej jakości [1]. Programowanie off-line robotów przemysłowych Rozwój robotyki w oczywisty sposób, wymusił postęp w dziedzinie programowania robotów przemysłowych. Programowanie robotów przemysłow[...]

 Strona 1