Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW HULISZ"

Bezpośrednie bezkatalityczne uwodornienie węgla płomiennego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań bezpośredniego bezkatalitycznego uwodornienia węgla płomiennego w instalacji przepływowej. Wykazano wpływ temperatury, ciśnienia, obciążenia reaktora i cyrkulacji w reaktorze na stopień przemiany substancji organicznej węgla. Szczególnie istotną rolę odgrywają w tym procesie temperatura i ciśnienie. Stwierdzono, że w celu uzyskania dużej wydajności produktów ciekłych korzystniejsze jest stosowanie małego obciążenia reaktora. Od wielu lat są prowadzone na świecie badania nad różnymi sposobami upłynniania węgla w celu otrzymania paliwa ciekłego. Zajmowano się przede wszystkim metodą ekstrakcji węgla rozpuszczalnikami wodorodonorowymi, ekstrakcją w warunkach nadkrytycznych rozpuszczalnika oraz procesami bezpośredniego bezkatalitycznego i katalitycznego uwodornienia węgla. O zainteresowaniu otrzymywaniem paliwa ciekłego z węgla, pomimo spadku cen ropy naftowej, świadczy wyjątkowo duża liczba referatów wygłoszonych na ten temat na konferencji naukowej Coal Science w Sydney w 1985 r.1}. Obszerny przegląd literatury dotyczącej upłynniania węgla w fazie ciekłej został opracowany przez Oęlerta i Schuchardta2), a zagadnienie uwodornienia niżej uwęglonych paliw stałych (drewno, torf, lignity, węgiel brunatny) przedstawiono w publikacji krajowej3). W dotychczasowych pracach wykazano, że korzystny wpływ na przebieg uwodornienia węgla wywierają tlenek węgla i niektóre katalizatory, zwłaszcza tlenki kobaltu, molibdenu i niklu osadzone na nośnikach glinowych4 ^ 6). Praktyczne znaczenie jako katalizatory mają także związki wolframu, cynku i żelaza. W nowszych pracach6) wykazano, że zwiększenie zawartości ciężkich frakcji w rozpuszczalniku ponownie kierowanym do procesu uwodornienia węgla powoduje zmniejszenie aktywności katalizatorów oraz spadek stopnia przereagowania węgla i wzrost koncentracji asfaltenów w ciekłym produkcie. Ze względu na wysokie koszty wymienionych katalizatorów i stosunkowo krótką ich żywotność [...]

 Strona 1