Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KOŚCIELAK"

Prognozowanie średnich obciążeń cieplnych ładowni chłodniowca w różnych strefach klimatycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykład obliczeniowy prognozowanych średnich obciążeń cieplnych ładowni chłodniowca na trasie przewozu ładunku w różnych strefach klimatycznych. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotną zmienność zapotrzebowanej wydajności chłodniczej maszynowni. Wykonanie tego typu obliczeń może być pomocne przy projektowaniu urządzenia chłodniczego z uwzględnieniem aspektu jego ekonomicznej eksploatacji.A - pole powierzchni wymiany ciepła przez przegrodę, [m2]; c - średnie ciepło właściwe, [kJ/(kg·K)]; h - entalpia właściwa powietrza wilgotnego, [kJ/kg]; k - współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, [W/(m2×K)]; m - masa, [kg]; n k - krotność wymian powietrza w ładowni, [1/h]; P w - moc silnika elektrycznego wentylatora, [kW]; r q& - śre[...]

 Strona 1