Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN MUSZYŃSKI"

Analiza frakcji węglowodorów aromatycznych metodą chromatografii gazowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano opracowane i stosowane w ZCh "Blachownia" metody szczegółowej analizy mieszanin węglowodorów aromatycznych (benzolu surowego i jego frakcji, olejów z przerobu smoły, benzyny popirolitycznej oraz produktów alkilowania benzenu za pomocą etylenu). Przedstawiono metodę analizy poszczególnych związków siarkowych zawartych w tych frakcjach. Wykazano, że tetrahydrotiofen stanowi główne zanieczyszczenie siarkowe etylobenzenu otrzymywanego z benzenu pochodzenia koksochemicznego. Oznaczanie składu mieszanin węglowodorów aromatycznych ma istotne znaczenie ze względu na możliwość kontrolowania w ten sposób Mgr inż. Jan MUSZYŃSKI w roku 1969 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Jest specjalistą analitykiem w Dziale Głównego Technologa Zakładów Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie- -Koźlu. Specjalność - analiza produktów organicznych, chromatografia gazowa, spektrometria masowa. pracy instalacji służącej do przerabiania tych węglowodorów, określania przebiegu procesu produkcyjnego oraz charakteryzowania jakości stosowanych surowców i otrzymywanych produktów. W połowie lat sześćdziesiątych powstała - w ramach ówczesnego Centralnego Laboratorium ZCh "Blachownia" - pracownia analizy chromatograficznej. Została ona wyposażona w wysokiej klasy chromatografy typu Aerograph 1520 oraz spektometr masowy z podwójnym ogniskowaniem typu JMS 01SG produkowany przez firmę JEOL. Działalność analitycznego zespołu polegała na adaptacji znanych metod analitycznych, a także na prowadzeniu oryginalnych prac badawczych. Należy podkreślić, że szczególną trudność sprawiały: dobór warunków rozdziału chromatograficznego oraz identyfikacja produktów koksowania węgla i pirolizy benzyny. Procesy te przebiegają nieselektywnie i w związku z tym otrzymuje się produkty o szerokim zakresie temperatury wrzenia (od gazowych do smolistych). Ponadto w badanych mieszaninach należy się spodziewać występowania wszystkich izomerów oznaczanego związku[...]

 Strona 1