Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF ŚWIDERSKI"

Badania nad elektrochemiczną regeneracją ługów chromowych pochodzących z rafinacji wosków Montana w doświadczalnej instalacji przemysłowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano elektrochemiczną regenerację ługów chromowych w doświadczalnej instalacji - kaskadzie trzech elektrolizerów połączonych z linią produkcyjną wosków twardych. Otrzymane wyniki zinterpretowano zgodnie z zasadami statystycznej oceny przeprowadzonych doświadczeń. W badanych warunkach uzyskano dobrą wydajność regeneracji (utleniania Cr (Ш) do Cr (VI)). cych kształt prostopadłościanu, z których każdy był złożony z dwóch komór katodowych (zewnętrznych) i jednej anodowej (środkowej), oddzielonych od siebie membraną jonowymienną typu Najlon 427 produkcji firmy Du Pont. Wanny elektrolityczne - wykonane ze stali węglowej i wyłożone ołowiem - wyposażono w ołowiane anody i katody ze stali kwasoodpornej. Jedną z głównych operacji w procesie produkcji wosków twardych jest chromianowa rafinacja surowego wosku Montana w roztworze kwasu siarkowego. Koszt używanego do tego celu dwuchromianu sodu, produkowanego z importowanego surowca, stanowi ponad 30% kosztów wytwarzania wysokogatunkowych wosków twardych. Ługi porafinacyjne powstające w procesie rafinacji, zawierające siarczan chromu, są obecnie stosowane do produkcji Chromopolu wykorzystywanego w garbarstwie. Elektrochemiczna regeneracja ługów chromowych, polegająca na utlenianiu chromu (III) do chromu (VI) z udziałem stałej ilości kwasu siarkowego w układzie, umożliwia zmniejszenie zużycia deficytowego surowca. Stosowane technologie elektrochemicznego utleniania Cr (III) do Cr (VI) mało się różnią między sobąI + 6). Proces prowadzi się zazwyczaj w elektrolizerach diafragmowych, a ostatnio coraz częściej używa się membran jonowymiennych. Ze względu na silnie agresywne i utleniające środowisko mieszaniny dwuchromianu sodu i kwasu siarkowego, wykorzystuje się membrany perchlorowane lub perfluorowane2), z tym że jedynie te ostatnie, na podłożu z włókna teflonowego, charakteryzują się zadowalającą chemoodpomością. Jako materiał anodowy stosuje się ołów lub jego stopy z dodatkiem antymo[...]

 Strona 1