Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM SKOCZYLAS"

Zachowawcze suszenie i rozdrabnianie suszonego materiału w poziomej, rotacyjnej suszarce cienkowarstewkowej

Czytaj za darmo! »

Wykonano pomiary testujące poziomej, rotacyjnej suszarki cienkowarstewkowej PRSC, stosując wilgotną ziemię okrzemkową. Wielkościami zmiennymi były: względna wilgotność ziemi okrzemkowej i natężenie podawania surowca. Suszarkę tę z powodzeniem zastosowano do odwadniania siedmiowodnego siarczanu cynku do monohydratu. ozioma, rotacyjna suszarka cienkowarstewkowa (PRSC) jest zmodyfikowaną i udo[...]

Odzyskiwanie cennych składników z produktów technologicznych o wysokiej temperaturze wrzenia DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano oryginalny sposób odzyskiwania — z produktów technologicznych — substancji wrażliwych na wysoką temperaturę. Polega on na oddestylowaniu cennych składników z parą wodną lub z parami innych substancji spełniających funkcję gazu obojętnego. Badania wykonano w aparaturze, której głównymi elementami są wyparka (typu Lurgi) do destylacji z gazem obojętnym i kolumna z półkami segmentowymi. W pracy opisano sposób odzyskiwania toluenodiizocyjanianu z wysokowrzących smół technologicznych. Zarówno aparatura doświadczalna, jak i metodyka pomiarów mogą być stosowane do odzyskiwania różnych substancji. Zachowawcze odzyskiwanie cennych składników z ciekłych i stałych produktów o wysokiej temperaturze wrzenia można prowadzić różnymi metodami: selektywnej ekstrakcji, destylacji molekularnej lub krótkodrożnej, destylacji w mechanicznych aparatach cienkowarstwowych i destylacji z parą wodną lub z parami innych substancji spełniających funkcję gazu obojętnego. Zasadniczą trudnością występującą podczas stosowania selektywnej ekstrakcji jest znalezienie odpowiedniego rozpuszczalnika, który powinien charakteryzować się dużą wartością współczynnika rozdziału w odniesieniu do odzyskiwanego składnika. Z kolei prowadzenie zachowawczej destylacji molekularnej i destylacji krótkodrożnej wymaga uzyskania próżni w zakresie 10 “ 3 10 Pa, co odpowiada 7,5- 10_6 ч-7,5- 10-2 mm Hgu. Pod tak małym ciśnieniem temperatura wrzenia — zarówno poszczególnych składników układu, jak i ciekłej mieszaniny — jest niska. Obniżenie temperatury destylacji o każde 10 stopni powoduje mniej więcej dwukrotne zmniejszenie ilości rozłożonej substancji 2). Destylacja w mechanicznych aparatach cienkowarstwowych wyróżnia się krótkim czasem przebywania surowca w tych aparatach (od 5 do kilkudziesięciu sekund), a więc zgodnie z zasadą: czas wpływa liniowo na stopień termicznego rozkładu substancji21, destylacja taka jest zachowawcza. W nin[...]

 Strona 1