Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Jarmołowicz"

Coraz większa koalicja na rzecz bezpieczeństwa na budowach DOI:

Czytaj za darmo! »

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie rośnie w siłę - po rocznym okresie kandydackim do grona generalnych wykonawców współpracujących w grupie dołączyły firmy MCKB i NDI. Uroczystość podpisania deklaracji miała miejsce 13 lutego 2019 r. podczas spotkania Komitetu Sterującego Porozumienia, które było poświęcone rozwojowi organizacji. Uczestniczyło w nim przeszło 50 osób, m.in. prezesi i menedżerowie BHP największych generalnych wykonawców działających w Polsce, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, z którymi Porozumienie współpracuje, reprezent[...]

Wspólnie walczmy o poprawę standardów BHP na budowach DOI:

Czytaj za darmo! »

Tydzień Bezpieczeństwa - największa akcja promująca standardy bezpieczeństwa w budownictwie odbędzie sięw tym roku 13 - 19 maja. Organizatorem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Na wielu polskich budowach zostaną zorganizowane tzw. kwadranse BHP, pokazy i szkolenia itp. Cel jest niezmienny - "Zero wypadków na budowach". To już szósta edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. Inicjatywa wyjątkowa, ogólnopolska, która na stałe wpisała się w pejzaż rynku budowlanego, gromadząc tysiące uczestników[...]

Tydzień Bezpieczeństwa 2019 pod hasłem "Nigdy nie idź na skróty" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeszło 12,5 tys. pracowników firm - członków Porozumienia dla Bezpieczeństwaw Budownictwie (PBB), oraz ok. 19 tys. pracowników podwykonawców zostało przeszkolonych podczas tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa na polskich budowach prowadzonych przez sygnatariuszy Porozumienia. Jest to największa akcja szkoleniowo- edukacyjna w budownictwie. W tym roku 13 - 19 maja odbyła się już szósta edycja tej akcji.Wjej ramach, na placach budówodbyły się prelekcje iwykłady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, pokazy ratownictwa oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy dostawców i producentów sprzętu bhp, kursy podnoszące kwalifi[...]

 Strona 1