Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ SOSNOWSKI"

Właściwości N,N-dietanolo-N-alkiloglikokolu i jego roztworów wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości betainy octanowej (N,N-dietanolo-N-alkiloglikokolu) krajowej produkcji i jej roztworów wodnych pod kątem możliwości ich wykorzystania jako substancji powierzchniowo czynnych do produkcji wyrobów chemii gospodarczej. Produkcja wyrobów chemii gospodarczej, takich jak stosowane w gospodarstwie domowym środki do prania, zmywania i czyszczenia, środki do utrzymania higieny osobistej, autokosmetyki itp., jest przyczyną ciągłego zapotrzebowania na podstawowe surowce do ich wytwarzania, tj. na substancje powierzchniowo czynne (spc). Wobec pojawienia się trudności związanych z nabyciem detergentów należałoby zwrócić uwagę na związki typu betain, ponieważ do chwili obecnej nie są one dostatecznie wykorzystane. Betainy należą do amfolitycznych substancji powierzchniowo czynnych, zawierających wielkocząsteczkowy rodnik hydrofobowy oraz grupy hydrofilowe (kwasową i zasadową) w obrębie tej samej cząsteczkiX). Grupami kwasowymi (anionowymi) mogą być: karboksylowa, sulfonowa, siarczanowa itp., natomiast do grup zasadowych (kationowych) zalicza się grupę aminową (czwartorzędową). Cząsteczki betain są dwubiegunowe i tworzą tzw. sól wewnętrzną2). Rozkład ładunków elektrycznych w cząsteczkach tych związków zależy od wartości pH środowiska. Związek ma charakter kationowy w środowisku kwaśnym, anionowy zaś w środowisku alkalicznym, przy czym dla określonej wartośc[...]

 Strona 1