Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Szymanowska-Gwiżdź"

Konsekwencje użytkowe nieprawidłowego remontu tarasu - badania i symulacje numeryczne DOI:10.15199/33.2019.03.12


  Współczesne rozwiązania tarasów bazują w dużym stopniu na najnowszych osiągnięciach technicznych, technologicznych i materiałowych zarównowodniesieniu do elementówkonstrukcyjnych, układu warstw, jak i obróbek blacharskich, systemów odwodnienia i mocowania balustrad. Zagadnienia dotyczące stanu technicznego tarasów związane są zarówno z budynkami o charakterze zabytkowym, jak również nowo wznoszonymi [1, 2, 3, 4].Wprzypadku zmiany zawilgocenia konstrukcji ściennych mogą być one diagnozowane metodami nieniszczącymi i niszczącymi. Metody nieniszczące bazują na pomiarze poziomu zawilgocenia materiałów w warstwach zewnętrznych. Natomiast badania niszczące, związane z pobraniem próbek materiałów budowlanych do badań laboratoryjnych, umożliwiają określenie zawartości wody w strukturze badanych materiałów. W artykule przedstawiono przebieg procesu wysychania ściany zewnętrznej zawilgoconej wskutek uszkodzenia sąsiadującego tarasu w przypadku różnej wilgotności masowej składowych przegrody budowlanej. Zróżnicowane wyniki pomiarów uzyskane na przykładowym budynku otrzymane metodami niszczącymi i nieniszczącymi umożliwiły określenie przebiegu procesu ich odsychania w czasie. Opis i wyniki badań Wlatach 2013 - 2014 wykonany został remont pomieszczeń i elewacji w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na terenie Górnego Śląska, wybudowanym przed II wojną światową. Podczas prac zrealizowano także prace remontowe trzech tarasów, które uwzględniały wykonanie nowych nawierzchni wraz z zamontowaniem obróbek blacharskich. W 2017 r., w związku z widocznym zawilgoceniem na wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych oraz powierzchni stropów, a także występującymi [...]

 Strona 1