Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Kuśmierek"

Z ŻYCIA SITPChem DOI:

Czytaj za darmo! »

Inżynierowie — specjaliści W niniejszym numerze drukujemy nazwiska osób, którym nadano stopnie specjalizacji inżynierskiej na wniosek Komisji Stowarzyszeniowej SITPhem ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów, działającej na podstawie Uchwały nr 66 Rady Ministrów z 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów. Lista osób, które uzyskały te stopnie w latach 1984 -r- 1985, ukazała się w nr. 8/87 naszego pisma. A oto nazwiska specjalistów II stopnia w kolejności nadania tytułów (w nawiasie podano datę nadania stopnia): 1) doc. dr inż.Bohdan ŚLEDZIŃSKI — Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie (29 III 1988); technologia środków ochrony roślin i pestycydów — synteza i technologia produkcji insektycydów; 2) mgr inż. Rolisław DWORZAŃSKI — Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" (27 VI 1988); automatyka i pomiary — eksploatacja urządzeń pomiarowych i sterujących w zakładach chemicznych; 3) dr Halina MIĘSOWICZ — Zakłady Azotowe w Tarnowie (15 VII 1988); technologia wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych — wytwarzanie tworzyw fluorowych; 4) dr Tadeusz PRZĄDKA — Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" (2011989); analizy chemiczne — analiza związków farmaceutycznych; 5) doc. dr inż. Stanisław STEFANIAK — Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem" w Bydgoszczy (201 1989); technologia barwników — technologia wytwarzania barwników reaktywnych; 6) mgr inż. Józef KOZIEŁ — Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów (20 III 1989); technologia farb i lakierów — opracowanie i wdrożenie do produkcji żywic alkidowych; 7) mgr inż. Edward ŚMIESZEK—Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (20 III 1989); technologia farb i lakierów oraz technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych — wytwarzanie i stosowanie farb antykorozyjnych; 8) dr Jerzy MIKOŁAJCZYK — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii w Warszawie (15 V I1989); technologia[...]

 Strona 1