Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW NIEWIADOMSKI"

Nowe absorbery promieniowania ultrafioletowego polepszające właściwości ochronne wyrobów bawełnianych


  Destrukcyjne działanie promieniowania UV na organizmy żywe i otaczające nas przedmioty znane było od dawna, ale dopiero powszechne zastosowanie rozmaitych polimerów syntetycznych doprowadziło do opracowania grupy specjalnych substancji chemicznych, tak zwanych stabilizatorów UV. Ich przeznaczeniem jest zapobieganie, bądź niwelowanie, procesów fotochemicznych indukowanych przez promieniowanie ultrafioletowe. W przemyśle włókienniczym liczna grupa stabilizatorów UV stosowana jest w trakcie produkcji polimerów włóknotwórczych w celu zwiększenia ich odporności na działanie promieniowania słonecznego. Stabilizatory UV stosowane są także w procesach wykończalniczych, zarówno w celu zwiększenia odporności włókien, jak i znajdujących się na nich barwników na procesy fotodegradacji. Substancje te bardzo często aplikowane są na wyroby tekstylne w sposób analogiczny jak barwniki w jednej kąpieli z barwnikiem lub w dodatkowym procesie aplikacyjnym, przed barwnikiem lub po procesach barwienia. Interesującym rozwiązaniem jest dodatek absorberów UV do środków piorących, bądź płynów używanych do zmiękczania tkanin po procesach prania. W wyniku zachodzących zmian klimatycznych na Ziemi wynikających częściowo z intensywnej działalności przemysłowej obserwuje się zanikanie warstwy ozonowej atmosfery. W związku z tym do powierzchni Ziemi dociera coraz więcej wysokoenergetycznych frakcji promieniowania UV pochodzącego ze światła słonecznego. Dane statystyczne dotyczące częstotliwości pojawiania się indukowanych przez to promieniowanie chorób i nowotworów skóry, w ciągu kilku ostatnich dekad, stają się coraz bardziej niepokojące. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) coraz większą uwagę zwraca na zabezpieczenie skóry człowieka przed promieniowaniem UV. Według zaleceń WHO naturalną i najlepszą ochronę zapewnia stosowanie i noszenie luźno dopasowanej odzieży zakrywającej możliwie dużą powierzchnię ciała. Popularne w okresie letni[...]

Nowe możliwości redukcji 4-nitro-N-alkilonaftalimidów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość redukcji 4-nitro-N-alkiłonaftałimidów za i acylowaniu za pomocą tego bezwodnika odpowiedniej aminy15 + 17) pomocą wodorosiarczynu sodowego. Wykazano, że jest to możliwe oraz redukcji grupy nitrowej711 ~131; w środowisku mieszaniny N,N-dimetyloformamidu z wodą. Określono optymalne warunki reakcji (temp. 85 90°C, czas trwania procesu 4 h, co najmniej 7 moli NaHSO , na 1 mol nitrozwiązku). Stwierdzono, że w tych warunkach tworzy się jedynie 5 -f- 9% wag. kwasu 4-nitro-N-alkilonaftalimidosulfonowego,* * " który dzięki swojej rozpuszczalności w wodzie nie zanieczyszcza kryształów 4-amino-N-alkilonaftalimidów. Nn Podczas badań nad syntezą i właściwościami nowej grupy azowych barwników zawiesinowych, zawierających reszty acetyloaminowe, benzamidowe i naftalimidowe1,2), stwierdzono, że szczególnie cennymi cechami wyróżniają się pochodne 4-aminonaftalimidu (1). R -N r | R = H , alki l ; R11 , Rn2 _ C2H5,CH2CH20H itp. Odznaczają się one znaczną odpornością termiczną. Pod względem barwy przypominają powszechnie stosowane analogiczne związki otrzymywane z 2,4-dinitroaniliny. Ze względu na brak zdolności do międzycząsteczkowej asocjacji, utrudniającej sorpcję barwnika przez farbowane włókno, najkorzystniejsze właściwości w farbiarstwie wykazują pochodne 4-amino-N-alkilonaftalimidu (R = alkil)3). Barwniki te zachowują jednocześnie wszelkie właściwości fizyczne charakterystyczne dla pochodnych naftalimidu (R = H), jak np. głęboki odcień barwy i trwałość termiczną. Wprowadzenie do cząsteczki barwnika (7) układu N-ałkilonaftalimidu (R = alkil) powoduje zwiększenie jego powinowactwa z włóknem poliestrowym w porównaniu z barwnikami zawierającymi ukiad nie podstawionego naftalimidu (R = H). Taka właściwość tych pochodnych N-alkilonaftalimidu jest związana z ich niezdolnością do asocjacji za pośrednictwem grup amidowych4>. Omawiane związki mogłyby mieć praktyczne zastosowanie jako nowe barwniki, gdyby były dostępne wszystkie nie[...]

 Strona 1