Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sucharkiewicz"

Mozaiki częstochowskie


  W latach 60. i 70. XX w. pojawiły się na ścianach budynków w Częstochowie bardzo atrakcyjne mozaiki, ciekawe pod względem wyrazu artystycznego. Niestety, nie wszystkie realizacje zachowały się do dnia dzisiejszego. Zostały zniszczone podczas modernizacji i prac remontowych prowadzonych w latach 90. ubiegłego stulecia i na początku XXI w. Żyją jednak w pamięci starszego pokolenia częstochowian oraz na starych fotografi ach i pocztówkach. Niektóre mozaiki zostały szczęśliwie uratowane w ostatnim momencie przed dewastacją. Pozostałe, wpisane w miejski krajobraz, wciąż cieszą oko. Wszystkie wymienione i omówione w tym artykule kompozycje powstały w okresie powojennym. Zaprojektowali je i czuwali nad ich realizacją znakomici twórcy - Władysław Popielarczyk, Stanisław Łyszczarz, Marian Kruszyński oraz Włodzimierz Ściegienny. Pierwszy z artystów wykonał dekorację ściany fasadowej Szkoły Podstawowej nr 13. Władysław Popielarczyk (1925-1987) był absolwentem warszawskiej ASP. Dekoracja ściany szkolnej jest jedyną zachowaną w Częstochowie pracą tego artysty. Kompozycja ma kształt ustawionego pionowo prostokąta i nawiązuje tematycznie do funkcji budynku. Widzimy bawiące się i rozmawiające dzieci oraz różnobarwne geometryczne kształty: kwadraty; prostokąty i trójkąty. Całość przypomina pionowy przekrój budynku, nieodpowiadający jednakże rzeczywistym podziałom kondygnacyjnym szkoły, a będący swobodną kreacją artystyczną. Mozaika, pomimo licznych ubytków, stanowi silny akcent plastyczny. Przyciąga uwagę barwną [...]

 Strona 1