Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ralph G. Scurlock"

Setna Rocznica Pierwszego Skroplenia Helu

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł zaprezentowany został na konferencji "Cryogenics 2008". Wyróżniono w nim rok 2008 jako Setny Rok od pierwszego skroplenia helu. Wydarzenie to miało miejsce 10 lipca 1908 roku, a dokonali je profesor Kamerlingh Onnes i jego zespół, którzy jako pierwsi i po raz pierwszy skroplili hel w laboratorium kriogenicznym na Uniwersytecie Leiden w Holandii. Zanim jednak doszło do tego wydarzenia, w artykule opisano istotne trudności, jakie w dążeniu do osiągnięcia tego sukcesu miał do pokonania Kamerlingh Onnes. W przeciwieństwie do jego rywali, Dewar’a i Olszewskiego, musiał wybudować duże laboratorium przy Uniwersytecie Leiden wraz z rozległą infrastrukturą, kierując się przy tym potrzebami i swoim doświadczeniem koniecznym do zrealizowania tego przedsięwzię[...]

 Strona 1